By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 72/73, s. 11-19
Annotation: Básně; ve dvou oddílech (Básně, Sny); připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2019, příl. Poiésis, červenec
Annotation: Článek o knize M. Doležala "Jízda na skle ochcanou strání : (střepy a střepiny z městečka 70. a 80. let v Československé socialistické republice)",...
Article
3
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2019, příl. Poiésis, prosinec
Annotation: Článek o překladu souboru básní Z. Chojnowského "Viditelný obzor ; Vždy je někde noc", o básnické sbírce M. Šťastné "Štěstí jistě přijde",...
Article
4
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2013, č. 54, s. 118-119
Annotation: Medailon S. Kudláčka uvozující pásmo ukázek z jeho tvorby (s. 120-140).
Article
5
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2012, č. 50, s. 86
Annotation: Poznámka o tvorbě M. E. Kyšperského u jeho textů otištěných na s. 87-100. S biografickou poznámkou a se stručnou odpovědí na tři otázky (zda...
Article
6
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2012, č. 50, s. 164-165
Annotation: Medailon A. Kauera, jehož kresby ilustrují padesáté číslo Welesu.
Article
7
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2012, č. 50, s. 186-189
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2013, č. 51/52, s. 239-240
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2005, č. 22, červen, s. 130-131
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2005, č. 23, s. 135-137
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2004, č. 19, s. 111-112
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2004, č. 19, s. 118-119
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2005, č. 21, březen, s. 112-113
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2006, č. 26, červen, s. 125-126
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2006, č. 27/28, s. 204-205
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 2, Recenzní příloha, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 3, Recenzní příloha, s. 8
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 6, Recenzní příloha, s. 8-9
Annotation: Recenze dvojjazyčného vydání sbírky básní.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 8, Recenzní příloha, s. 8
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 3, březen, Recenzní příloha, s. I-II
Annotation: Recenze.
Article