By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 47-49
Annotation: Medailon o K. Krolopovi u příležitosti jeho pětaosmdesátých narozenin.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 15, 7.-13. 4., s. 10
Annotation: O dosavadních českých vydáních děl F. K. u příležitosti 1. svazku plánované třináctisvazkové edice (Nakladatelství Franze Kafky).
Article
3
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 3, 1958, č. 1, s. 1-27
Annotation: Studie o životě Josefa Havelky (1792-1871?), východočeského obrozeneckého vzdělance pojungmannovské generace a překladatele děl Augusta von Kotzebua...
Article
4
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 23
Annotation: Výňatek z vydavatelovy poznámky k novému svazku Souboru díla F. X. Šaldy.
Article
5
In: Leopardi v chrámu. -- s. 197-202
Annotation: Doslov k antologii myšlenek a krátkých úvah vybraných z románů, deníků a dopisů F. Kafky; - s bio-bibliografickou poznámkou o J. Čermákovi...
Book Chapter
6
by Čermák, Josef, 1928-2020 jk01021331{{{}}}}
Published Praha : Gutenberg, 2005.
Annotation: Studie o dvou nejznámějších českých mystifikátorech ve vztahu ke Kafkovi; s úvodní obecnou kapitolou Pokušení slávy (s. 5-17, s příklady...
Book
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 194, 19. 8., s. 9
Annotation: Polemika s článkem R. Denemarkové Kafka v zajetí mýtů, legend a kafkologů (LN 23. 7. 2005) o kafkovské výstavě v Praze a Čermákově monografii.
Article
8
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 31, září, s. 38-46
Annotation: Esej, uvozená zmínkou o konferenci, která se konala v rámci pražského festivalu Kafka - Borges. Esej vznikla pro tuto konferenci. Zmíněni jsou:...
Article
9
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2004, č. 28/29/30, s. 129-139
Annotation: Esej o Kafkově vztahu k češtině. V souvislosti s překládáním Kafkových textů do češtiny je zmíněno staroříšské vydavatelství J. Floriana,...
Article
10
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-275-8. -- Bd. 9/10, 2001/2002, s. 107-178
Annotation: Přehledová studie, s kapitolami: Prag im Zeitalter der Assoziationen, Die Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag, Die Lesehalle, Die Redehalle,...
Article
11
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 128, 2. 6., s. C11
iDnes.cz [online]. -- 2. 6. 2004
Annotation: Rozhovor o kafkovských mýtech je součástí souboru článků k osmdesátému výročí úmrtí; článek je anoncován na s. A1 pod názvem Kolem Kafky...
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 268, 18. 11., příl. Orientace, s. 8
Annotation: Rozhovor s vedoucím autorského projektu, mj. též o internetové encyklopedii Wikipedie.
Article
13
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2006, prosinec, s. 121-123
Annotation: Recenze; převzato z: Nový domov (Toronto).
Article
14
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 19, 24. 1., s. 14
Annotation: Rozhovor s bývalým hlavním lektorem nakladatelství Odeon u příležitosti obnovení nakladatelské značky.
Article
16
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 15, září, s. 13-20
Annotation: Konferenční příspěvek.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 25, 16. 6., s. 1 a 10-11
Annotation: Studie, zejména o M. Marešovi, M. Káchovi a dvou odlišných vydáních knihy G. Janoucha (1961, 1968); s obsáhlou citací z ní. Též o nekrolozích...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 26, 23. 6., s. 10-11
Annotation: Studie; se záznamem Marešovy improvizované reprodukce Haškova předvolebního projevu "Politická situace. Parlamentní volby. Alkoholismus, prostituce,...
Article
19
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 6 (20), 2001, č. 2, únor, s. 6-8
Annotation: Rozhovor s editorem 11. svazku Dějin umění, vedoucím autorského týmu encyklopedie Universum a překladatelem F. Kafky.
Article
20