By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 9, listopad, Recenzní příloha, s. I-II
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Rakovnický historický sborník. -- ISSN 1213-5879. -- Sv. 1, 2000, s. 72-76
Annotation: Medailon.
Article
5
In: Rakovnický historický sborník. -- ISSN 1213-5879. -- Sv. 1, 2000, s. 26-48
Annotation: Biografická studie; mj. o zájmu M. G. o rakovnické působení Z. Wintra.
Article
6
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 3, s. 11-13
Annotation: Rozbor díla.
Article
8
9
In: Rakovnický historický sborník. -- ISSN 1213-5879. -- Sv. 9, 2012, s. 260-262
Annotation: Recenze srovnávající knihy F. Skály a L. Oplta.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1993, č. 6, prosinec 1993/leden 1994, s. 190-191
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Rakovnické paměti 19. století. -- s. 7
Annotation: Předmluva k edici textů rázu soukromých kronik; s editorovými úvodními studiemi: Rakovník a jeho kroniky do počátku 20. století (s. 9-27, s...
Book Chapter
13
In: Novostrašecká kronika Václava Preinheltra z let 1801-1834. -- s. 9
Annotation: Předmluva k edici písmáckých textů; s editorovými úvodními studiemi: Kronika Václava Preinheltra v kontextu venkovského kronikářství 18. a...
Book Chapter
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 52, 22. 12., s. 6
Annotation: Esej o pěti částech.
Article
15
In: Slánský obzor. -- ISSN 1214-3847. -- Roč. 16, 2009, s. 125-135
Annotation: Studie.
Article
16
In: Rakovnický historický sborník. -- ISSN 1213-5879. -- Sv. 10, 2013, s. 265-266
Annotation: Recenze s kritikou edičního zpracování knihy.
Article
17
by Černý, Jan, 1975- xx0004876{{{}}}}
Published Rakovník : Rabasova galerie pro Státní okresní archiv v Rakovníku, 1999.
Annotation: Monografie; s Úvodem (s. 3) a s oddíly: Od narození po příchod do Rakovníka (1869-1904) /s kapitolami: Dětství, Mládencem, Venkovským učitelem,...
Book
18
by Černý, Jan, 1975- xx0004876{{{}}}}, Tomšů, Jitka
Published Nové Strašecí : Městská knihovna Nové Strašecí : Státní okresní archiv Rakovník, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Informační publikace zachycující dějiny knihovny.
Book