By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 13. 3. 2019
Annotation: Článek R. Černého o básnické tvorbě J. Zahradníčka, publikovaný roku 1935 v Almanachu Kmene (in: Almanach Kmene 1935‒1936. Redigoval Vilém...
Article
2
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 3, 1992, č. 1, s. 41-43
Annotation: Přetištěno z: Akord 6, 1939, Poesie s. 38-41.
Article
3
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 3, 1992, č. 1, s. 43-44
Annotation: O nakladatelském díle J. F.; přetištěno z: Akord 9, 1942, č. 7, s. 264-266.
Article
4
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 173-178
Annotation: Autor článku zde brojí proti současnému pohledu na umění. Nesouhlasí s tím, aby se umění podřizovalo jakési obecné ideologii, protože tím...
Article
5
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 228-229
Annotation: Autor poznámky zde reaguje na odmítavé články pana: Janský Karel v Kritickém měsíčníku o panu: Deml Jakub a snaží se ho chránit jako člověka....
Article
6
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 234-235
Annotation: Karel Dvořáček: Živ buď, neumírej. Vydal V. Petr, Praha 1947. Autor referátu zde přibližuje obsah knihy pana: Dvořáček Karel.
Article
7
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 235-236
Annotation: Emil Filla: O svobodě. Vyšlo v edici Slovo u Jana Pohořelého v Praze. Autor referátu knihu pana: Filla Emil nejdříve srovnává s knihami pana:...
Article
8
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 48-61
Annotation: Hrdina povídky se prochází kolem zchátralého domu, ve kterém kdysi bydlel. Myslí si, že dům je opuštěný, ale najde zde známého ze studií,...
Article
9
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 20-28
Annotation: Povídka pojednává o nelehkém přijetí nejmladšího sourozence do rodiny, kde rodiče jsou již postarší a děti skoro odrostlé. Nejvíce se to...
Article
10
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 76-77
Annotation: Zpráva o "diagnose chování choroby francouzského románu", kterou v jednom z posledních čísel francouzského týdeníku Les Volontés provedl Lemarchand...
Article
11
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 117-120
Annotation: Úvaha o tom, zda u nás měla propaganda vliv na poesii. Autor došel k závěru, že neměla. Ideový svět básní zůstal nedotčen, "v tomto světě...
Article
12
In: Akord. -- Roč. 10, 1942/1943, s. 66-72
Annotation: "Předmětem každého románu je nějaký úsek života, nějaký životní jev nebo nějaká podoba života. " Mj. o Juditě od: Heyduk Josef.
Article
13
In: Akord. -- Roč. 10, 1942/1943, s. 78-79
Annotation: O knize "V klopě růži" od: Ptáček Ladislav. Nákladem L. Mazáče. Praha, březen 1942.
Article
14
In: Akord. -- Roč. 10, 1942/1943, s. 243-250
Annotation: "Ze svého dětství se pamatujeme, jak jaro přicházívalo téměř přes noc. ".
Article
15
In: Akord. -- Roč. 10, 1942/1943, s. 307-313
Annotation: "Hledáme-li možné odpovědi na otázku, proč se člověk snaží, aby věděl, můžeme je nalézt v praktickém zřeteli, místné nebo nemístné...
Article
16
In: Akord. -- Roč. 6, 1939, č. 3, březen, s. 16-18
Annotation: "Obrazy umělců Otty Stritzka a Marie Florianové-Stritzkové jsou z těch, které poznáme mezi tisíci. ".
Article
17
In: Akord. -- Roč. 6, 1939, č. 4, duben, s. 22-24
Annotation: O knize "Rodný kraj" od: Vincentová Raymonde. Román přeložil: Poch Jaroslav. Krásná obálka je od Otty Stritzka. Vyšehrad 1938.
Article
18
In: Akord. -- Roč. 6, 1939, č. 4, duben, s. 38-41
Annotation: "Demlova řeč působí dojmem svrchované vážnosti, a přece jeví všechnu lehkost improvisace, má všechny znaky primérnosti. " O díle básníka:...
Article
19
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 314-315
Annotation: Vladimír Pazourek: Ústup z hranice. Vydal V. Petr, Praha 1946. Autor referátu knihu pana: Pazourek Vladimír hodnotí kladně s menšími připomínkami...
Article
20
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 30-32
Annotation: Mírně ironický referátek o nesmyslném sjezdu: Syndikát českých spisovatelů, kde padaly rozdílné návrhy (literaturu plánovat, neplánovat),...
Article