By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host [samizdat]. -- R. 1987/1988, č. 4, srpen 1988, s. [9]-[21]
Annotation: Rozbor Palivcova díla; předchází medailon autora (s. 7-8).
Article
2
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 7/8, únor/březen 1989, s. 23
Annotation: Úryvek z eseje V. Černého o díle a spisovatelské osobnosti B. Hrabala.
Article
3
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 22, 1947, č. 3/4, s. 20
Annotation: Stať k narozeninám J. Johna.
Article
4
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 4 (79), 1956, č. 2, listopad, s. 243-252
Annotation: Autor představuje báseň neznámého básníka Zemských desek a zařazuje ho do školy Rosovy. Na základě vlastního bádání připisuje autorství...
Article
5
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 18, 1947/1948, č. 2, s. 390-405
Annotation: Autor přibližuje česko-italské literární styky od 10. do 15. století. Upozorňuje na výuku rétoriky v rámci studia práva v Itálii, která sblížila...
Article
6
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [2], s. 42-44
Annotation: Stať se věnuje odbojové činnosti spisovatelů a umělců před a po zatčení V. Vančury.
Article
7
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 2, s. 18-19
Annotation: Citáty z práce V. Černého "Boje a směry socialistické kultury".
Article
8
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 23, 1948, č. 5/6, s. 40-42
Annotation: Rozhovor o knize.
Article
9
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 40, 1958, č. 3, s. 164-178
Annotation: Studie o metodologii barokistického bádání.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 13, 4. 7., s. 11
Annotation: Odpověď na články F. Š. (Rudé právo 5. 6.) a J. P. (LL, č. 16); s vyjádřením J. P. a s dovětkem redakce.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 17, 1961, č. 130, 31. 5., s. 2
Annotation: O Calderónově hře o Valdštejnovi z roku 1634.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 251, 11. 9., s. 5
Annotation: Recenze studií O. Nováka (Études Romanes de Brno) a Z. Kalisty o latinské kronice G. de M. (německý sborník Orbis Pictus, vydaný k 70. narozeninám...
Article
13
In: Alkoholy. -- S. 135-142
Annotation: Doslov k prvnímu úplnému přebásnění sbírky z r. 1913 obsahuje též srovnání překladu básně Pásmo s originálem a s překladem K. Čapka;...
Book Chapter
14
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. 5, 1986, s. 485-492
Annotation: Esej o dvou částech; s otištěnou reprodukcí (s. 484) surrealistické obálky knižního vydání eseje V. Č. Dostoevsky and his Devils (translated...
Article
15
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 5, 1942, č. 2, s. 61-65
Annotation: K publikaci autorů: Tanner Jan a Kadlinský Felix, Život a sláva svatého Václava. Vydal Kalista Zdeněk; Smrtí ta noc. Vybral a poznámkami opatřil...
Article
16
In: Lidové noviny. -- Roč. 45, 1937, č. 599, 29. 11., s. 5
Annotation: O knihách: Le Braz Anatole, "Noc ohňů". Prózy. Z francouzštiny přeložil: Reindl O. (Atlantis, sv. 38) Brno, V. Pojer 1937; Bernanos George, "Deník...
Article
17
In: Nový život (Řím). -- Roč. 36, 1984, č. 5, květen, s. 86-88
Annotation: Úryvek z knihy Paměti, Díl 4, o procesech v letech 1950-51. K 15. výročí úmrtí J. B.
Article
18
In: Lidové noviny. -- Roč. 44, 1936, č. 649, 29. 12., s. 9
Annotation: O dvojčísle 11.-12., které tento jugoslávský časopis věnoval čsl. literatuře. Redaktorem: Cviič Mato, dvojčíslo spoluredigoval: Václavek Bedřich....
Article
19
In: Lidové noviny. -- Roč. 44, 1936, č. 473, 20. 9., s. 9
Annotation: Porota, v níž zasedali: Šalda F. X., Mukařovský Jan, Píša A. M. a Fučík B., udělila básnickou cenu M. na r. 1936: Halas František za "Knihu...
Article
20
In: Lidové noviny. -- Roč. 45, 1937, č. 2, 2. 1., s. 7
Annotation: O obsahu 3. čísla, které je věnováno převážně esejistice. Zmíněny příspěvky: Honzík Karel, Faure Elie, Navrátil Václav, Bröcke Walter,...
Article