By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 23, 1988, č. 10, s. 80-81
Annotation: Recenze publikace o recepci ruské literatury v českém prostředí.
Article
4
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 16, 1971, č. 4, červenec, s. 176-177
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 15, 1970, č. 3, květen, s. 129-132
Annotation: Bibliografický přehled obsahu fakultních sborníků za poslední léta.
Article
6
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 15, 1980, č. 8, s. 18-26
Annotation: Studie vycházející ze symetrie vztahu ontologie bytí a ontologicko-gnozeologických kvalit uměleckého díla; recepční teorie (absolutizace subjektu...
Article
7
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 15, 1980, č. 4, s. 80-81
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 8, 1973, č. 7, s. 79-81
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 4, s. 410-413
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 11, 1976, č. 6, s. 71-73
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 12, 1977, č. 3, s. 2-9
Annotation: Studie o aktuálních problémech socialistického realismu. Vedle náčrtu jeho geneze a metod se autor soustřeďuje především na popis vztahu socialistického...
Article
12
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 12, 1977, č. 6, s. 13-19
Annotation: Recenzní studie.
Article
13
14
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 13, 1978, č. 6, s. 83-85
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 13, 1978, č. 10, s. 51-62
Annotation: Studie zaměřená na antropologickou problematiku v umění, zejm. její centrální postavení při genezi literárního díla, postupně je zkoumána...
Article
16
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 14, 1979, č. 3, s. 84-85
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 14, 1979, č. 2, s. 51-52
Annotation: Článek anotující knihu V. Čerevky.
Article
18
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 14, 1979, č. 8, s. 56-65
Annotation: Pokračování studie (viz Romboid 10/1978), o problémech umělecké gnozeologie, ontologicko-gnozeologické jednotě uměleckého díla, o uměleckém...
Article
19
online
In: Litteraria humanitas. -- ISSN 1213-1253. -- Sv. 14, 2006, s. 217-221
Annotation: Příspěvek na sympoziu.
Article
20
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 9, 1974, č. 8, s. 27-30
Annotation: Recenze.
Article