By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Arch A5 [samizdat]. -- R. 1989, č. 3, s. 21-29
Annotation: Rozhovor s literárním vědcem M. Červenkou, mj. o strukturalismu a jeho různých podobách v rámci české literárněvědné tradice, o versologii...
Article
2
3
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 4, s. 1-12
Annotation: První poznámka je teoretická: akt zveřejnění proměňuje literární komunikaci, v níž kauzální vztah textu a biografie ustupuje intencionálním...
Article
4
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 4, s. 7-26
Annotation: Studie, v níž autor analyzuje první tvůrčí fázi Jiřího Koláře, ovlivněnou estetikou Skupiny 42; studie je deklarována jako přípravná práci...
Article
5
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [2], únor, s. [79]-[82] [1]-4
Annotation: Básně a eseje (O Oidipovi, knize "Zlatá ratolest", Nibelunzích a Jobovy).
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [4], duben, s. [43]-[48] [1]-6
Annotation: Povídka ve formě dopisu.
Article
7
8
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [6], červen, s. 32-33
Annotation: Glosa k seriálu recenzních glos I. Kotrlé "Více než 13 řádků o:", v níž upozorňuje na omyl glosátorky v případě Lexikonu české literatury.
Article
9
10
11
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [10], listopad, s. 2
Annotation: Báseň.
Article
12
13
14
15
In: Křehký dluh. -- S. 7-17
Annotation: Stať o verši B. Hrabala (s věnováním: "Bohumilu Hrabalovi k pětasedmdesátinám"); s Edičními komentáři (s. 538-607), bio-bibliografickou poznámkou...
Book Chapter
16
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [5], květen, s. 13
Annotation: Báseň.
Article
17
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [5], květen, s. 38
Annotation: Grafická báseň.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 36, 8. 9., s. 4
Annotation: Recenze všímající si též překladu L. Čivrného.
Article