By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 6, 6. 2., s. 11
Annotation: Souhrnné zhodnocení osmi absolventských prací studentů Literární akademie, vydaných v edici Prvotiny.
Article
2
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 16, 2004, č. 4, s. 71-88
Annotation: Studie mapující projevy zkušenosti s novými médii na konci 19. století využívá také stop v dobové beletrii a esejistice.
Article
3
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 28, 10. 7., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
5
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 18, 2006, č. 1, s. 85-98
Annotation: Studie, mapující projevy fenoménů sportu, hygieny v oblasti filmu, s odkazy k soudobé poezii.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 3, 15. 1., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 4, 22. 1., s. 16
Annotation: Soubor recenzí.
Article
8
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 21, 2009, č. 2, s. 214-226
Annotation: Studie k mediálnímu obrazu T. G. Masaryka v době první republiky, mj. k mytizaci osobnosti TGM a jeho názorům na film.
Article
9
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 22, 2010, č. 4, s. 172-175
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 44, 27. 10., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 48, 24. 11., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 49, 1. 12., s. 10
Annotation: Recenze všímající si i kritického ohlasu románu v týdeníku A2, Mladé frontě Dnes a Lidových novinách.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 12, 19. 3., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 20, 14. 5., s. 11
Annotation: Komentář.
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 23, 4. 6., s. 10
Annotation: O 17. ročníku mezinárodního festivalu včetně výstavy.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 36, 3. 9., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 41, 8. 10., s. 10
Annotation: Recenze nového časopisu.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 43, 22. 10., s. 10
Annotation: Recenze s mezititulky Žák-básník a Žák-prozaik, Voňavkově prchavé životy.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 48, 26. 11., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2008, č. 2, 7. 1., s. 16
Annotation: Recenze.
Article