By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 8, 10. 4., s. 7
Annotation: Esej o roli herců a jejich memoárů v budování národní identity; mj. na příkladu obrazu Dany Medřické.
Article
2
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2012, č. 31/32, s. 204-207
Annotation: Esej se zamýšlí nad zobrazováním historických událostí, ve kterém významnou roli hrají sociokulturní kontext a zprostředkující média. Vzpomínání...
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 11, 15. 3., s. 24
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 8, 20. 4., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 12, 15. 6., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 25, 21. 6., s. 24-25
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 63, 16. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 67, 20. 3., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 73, 27. 3., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 76, 31. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 107, 10. 5., s. 11
Annotation: Recenze reedice sbírky projevů lidové slovesnosti, pořízené v letech 1932-39.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 130, 5. 6., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
13
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 80, 24. 4., s. 11
iHned.cz [online]. -- 24. 4. 2009
Annotation: Článek o středověkých textech vydávaných v edici Memoria medii aevi nakladatelství Argo.
Article
14
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 201, 16. 10., s. 13
iHned.cz [online]. -- 16. 10. 2009
Annotation: Recenze. Doplněno o glosu ke komunistickému seznamu závadných knih (Rudý Koniáš).
Article
15
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 224, 20. 11., s. 12
iHned.cz [online]. -- 20. 11. 2009
Annotation: Esej k dvacátému výročí sametové revoluce v Československu, o historické paměti a zapomínání.
Article
16
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 39, 2017, č. 5, květen, příl. komiks a dějepis, s. VII-VIII
Annotation: Článek o využití komiksu ve výuce historie.
Article
17
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 10, 2013, č. 20, s. 43-51
Annotation: Studie věnovaná ilustracím k rozličným verzím velkého vyprávění českých národních dějin a otázce, jaký typ kulturní paměti takové reprezentace...
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 10, 2014, č. 10, 7. 5., s. 26
Annotation: O Mahlerovi a Cílkovi jako posledních opečovávatelích národního mýtu v podobě velkých vyprávění.
Article
19
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 37, 2015, č. 8, říjen, s. 13-16
Annotation: Článek o učebnicích dějepisu a historiografii a perspektivě "tvorby dějin".
Article
20
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 24. 8. 2016
Annotation: Rozhovor o Letní škole s podtitulem Druhé strany dějin pořádané organizací Dějepis v 21. století pod záštitou Ústavu pro studium totalitních...
Article