By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 18, 29. 8., s. 5
Annotation: Článek o problematice ustavování literárního kánonu (též povinné školní četby) a o projektu Českého rozhlasu Vltava "Kánon100".
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 1, 2. 1., s. 6-7
Annotation: Recenze.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 8, 8. 4., s. 4-5
Annotation: Esej o B. Němcové a její recepci v (současné) české literatuře (a literární vědě). Autorka připomíná mj. texty českých spisovatelek (M....
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 36, 6. 9., příl. Pražská literární revue, s. 30-32
Annotation: Studie o městském prostoru v díle F. Kafky a B. Schulze, s připojenou biografickou poznámkou o autorce.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 24, 21. 11., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
6
7
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 5, 27. 2., s. 7
Annotation: O estetických a ideologických pojetích braku, mj. v pracích českých literárních vědců.
Article
10
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 10, 13. 5., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
12
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2008, č. 27, prosinec, s. 52-56
Annotation: Esej s příklady literárních děl; v rubrice Dílna.
Article
13
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 3, 1. 2., s. 8-9
Annotation: Studie o ztvárnění smrti v díle D. Hodrové, založená především na jejích posledních dvou knihách.
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 13, 20. 6., s. 8
Annotation: Recenze německého románu o F. Kafkovi.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 45, 5. 11., s. 1 a 16-17
Annotation: Esej s reáliemi z próz F. Kafky a M. Kundery.
Article
17
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 7, 2011, č. 16, 3. 8., s. 9
Annotation: Recenze s mezititulky Trocha lidské psychologie, Kafka Hitlerem podšitý, Masoch Samsa, Esejistická pornografie.
Article
18
In: Host = Res publica nowa. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 204, 2011, n. 14, summer, s. 16-21
Annotation: Studie k zobrazení města v modernistické literatuře, mj. v díle níže zmíněných autorů. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o autorce...
Article
19
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 13, 23. 6., s. 6
Annotation: Recenze.
Article