By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [11], prosinec, s. 2-3
Annotation: Báseň.
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [6], červen, s. 138-146
Annotation: Recenze na soubor statí věnovaných "zapomenutým" českým německy píšícím autorům.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 37, 15. 9., s. 5
Annotation: Medailon k padesátinám F. Hrubína.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 125, 22. 5., s. 2
Annotation: Báseň.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 311, 25. 12., s. 1
Annotation: Báseň ze sbírky Ráno tkané na hrubo.
Article
6
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 9
Annotation: Otištěná báseň je doplněna poznámkou o autorovi a sbírce.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 10, s. 1588-1589
Annotation: Zpráva o oslavách Jiráskova jubilea, v jehož rámci Ćeskoslovensko navštívil polský spisovatel Lucjan Rudnicki.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 257-269
Annotation: Projev o přínosu nositelů ceny "Za upevnění míru mezi národy" jednotlivým národním kulturám.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 7, s. 1070-1077
Annotation: Ohlas války v Koreji v československé poezii.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 292, 3. 12., s. 3
Annotation: Báseň ze sbírky Ráno tkané nahrubo.
Article
11
In: Básnický almanach. -- ISSN 0522-4616. -- Roč. [3], 1955, s. 7-9
Annotation: Autor se zamýšlí nad původem poezie a nad poezií obecně.
Article
12
13
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [7], 1958, č. 41, 9. 10., s. [4]
Annotation: Úryvek z doslovu ke knize N. Frýda.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 4, 1. 3., s. 1
Annotation: Úvodník o výzvě Světové rady míru slavit výročí mj. V. Huga a N. V. Gogola.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 36, 5. 9., s. 1-2
Annotation: Esej o J. Fučíkovi o dvou číslovaných kapitolách; s kresleným portrétem J. Fučíka.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 6, s. 589-593
Annotation: Studie o skladbách V. Nezvala Edison, Signál času, Zpěv míru, Stalin, Historický obraz a Z domoviny, v nichž autor sleduje básníkův vývoj a...
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 3, s. 270-276
Annotation: Komentář ke konferenci o S. K. Neumannovi a dobové diskuzi o jeho díle.
Article
18
19
In: Československo. -- ISSN 2336-1352. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 1, říjen/listopad 1945, s. 79-81
Annotation: Stať shrnuje hlavní mezníky se vývoji české literatury od 10. století. Novou literaturu charakterizuje jako demokratickou a zdůrazňuje její boj...
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 151, 29. 6., s. [1]
Annotation: Nekrolog.
Article