By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 278, 30. 11., s. 12
Novinky.cz [online]. -- 2. 12. 2019
Annotation: Rozhovor s autorem monografie "Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka".
Article
2
by Čornej, Petr, 1951- jk01021912{{{}}}}
Published Praha : Paseka, 2019.
Annotation: Monografie je věnována životu a činnosti husitského vojevůdce J. Žižky v kontextu českých dějin 14. a 15. století s příležitostnými citacemi...
Book
3
by Čornej, Petr, 1951- jk01021912{{{}}}}
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019.
Annotation: Sborník se věnuje husitské době a zohledňuje aktualizaci husitských idejí v předbělohorském období; obsahuje již publikované studie doplněné...
Book
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 290, 14. 12., příl. Orientace, s. 14
Annotation: Rozhovor s historikem P. Čornejem o jeho knize "Jan Žižka : život a doba husitského válečníka", jež v anketě LN "Kniha roku" skončila na druhém...
Article
5
6
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 19, 1997, č. 1, s. 61
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 2, duben, s. 283-288
Annotation: Nekrolog k úmrtí J. Kolára, mapující jeho vědeckou dráhu.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 3, červenec, s. 418-422
Annotation: Recenze.
Article
9
11
12
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 28, 2006, č. 2, [únor], s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 28, 2006, č. 3, [březen], s. 44
Annotation: Recenze v rubrice Kniha, o které se hovoří.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 6, prosinec, s. 847-853
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 27, 2005, č. 5, [květen], s. 45-46
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 2, duben, s. 259-265
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Staré letopisy české. Texty nejstarší vrstvy. -- S. vii-xliii
Annotation: Úvodní studie k edici devíti z více než třiceti dochovaných analistických a kronikářských textů z let 1432-1527 (edice celého souboru SLČ...
Book Chapter
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 3, červen, s. 293-322
Annotation: Studie o Husitské kronice, která byla hlavním inspiračním zdrojem Jiráskovy knihy Proti všem; věnováno PhDr. J. Mezníkovi.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 10, 18. 5., s. 12-13
Annotation: Referát přednesený na sympoziu o psaní dějin (ÚČL AV ČR, 31. 1. 2006).
Article
20