By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 6. 1. 2016
Annotation: Článek pojednává o vývoji české kultury od 19. století po 80. léta 20. století, a to s důrazem na hledání její originality.
Article
4
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 6. 1. 2016
Annotation: Článek v několika bodech (kultura 60. let v Československu, Máchův Máj, "pubertální" lyrická poezie) polemicky reaguje na text B. Cveka.
Article
5
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 29. 7. 2016
Annotation: Recenzní glosa; připojena rozsáhlá ukázka.
Article
9
11
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 27, 1997, č. 2, s. 17-18
Annotation: Poznámka k Hrabalovu úmrtí.
Article
12
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 23, 2013, č. 47, s. 138-154
Annotation: Studie detailně v příkladech analyzující mystifikaci v textech M. Kundery.
Article
13
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2012, č. 43, s. 6
Annotation: Přetisk článku z Britských listů (25. 3. 2004, pod názvem Byl Bohumil Hrabal tvůrcem "laskavého humoru"?), reagující na tiskovou zprávu mluvčího...
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 292, 16. 12., s. 9
Annotation: O poradě k problematice na českém velvyslanectví v Londýně 10. 12.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 14, 18. 1., s. 12
Annotation: O omezování svobody kritického projevu v médiích. Zmíněn je postih humoristické knížky humoristy V. Budínského. (Poznámka: katalog Národní...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 46, 24. 2., s. 10
Annotation: O zkušenostech z Letní školy slovanských studií na Glasgow University.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 141, 17. 6., příl. Salon, č. 372, s. 2
Annotation: Článek o zániku amerického nakladatelství, které se specializovalo na vydávání české literatury v anglickém překladu.
Article
18
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 14, 2004, č. 22, 2.-8. 6., s. A6
Annotation: Polemika s obrazem české literatury, který vzniká na stránkách britského listu Guardian, s obrazem, který setrvává u starších autorů jako...
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 206, 3. 9., s. 1 a 10
Annotation: O ohlasu díla M.K. ve Velké Británii; též o překladech Kunderových románů do rumunštiny, pořizovaných překladatelem J. Grosu z českých exilových...
Article
20
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 179, 3. 8., příl. Salon, č. 479, s. 4
Annotation: O ohlasech Britských listů.
Article