By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 302, 29. 12., s. [1]
Annotation: Zpráva o příspěvcích jednotlivců, organizací a podniků do fondu na vydání souborného díla A. Jiráska, který založil K. Gottwald.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 303, 30. 12., s. [1]
Annotation: Zpráva o příspěvcích jednotlivců, organizací a podniků do fondu na vydání souborného díla A. Jiráska, který založil K. Gottwald.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 301, 28. 12., s. [1]
Annotation: Zpráva o příspěvcích organizací a podniků do fondu na vydání souborného díla A. Jiráska, který založil K. Gottwald.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 152, 1. 7., s. 3
Annotation: Zpráva.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 176, 30. 7., s. 3
Annotation: Zpráva o úmrtí překladatele I. Bureše.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 10, 12. 1., s. 1
Annotation: Informační glosa.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 10, 12. 1., s. 1
Annotation: Kondolence k úmrtí J. Kvapila.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 11, 14. 1., s. 3
Annotation: Zpráva z druhé schůzi Jiráskova výboru, na které se probírala i přestavba letohrádku Hvězda na muzeum.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 295, 19. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o darech různých organizací a podniků do fondu na vydání souborného díla A. Jiráska, který inicioval K. Gottwald.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 296, 21. 12., s. 3
Annotation: Zpráva o darech do fondu na vydání souborného díla A. Jiráska, který založil K. Gottwald. Přispěli A. Zápotocký a polské velvyslanectví.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 66, 19. 3., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 75, 31. 3., s. 4
Annotation: Článek o kritickém stanovisku Klubu mladých spisovatelů k emigraci I. Blatného. Pod stanoviskem podepsána řada významných spisovatelů.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 88, 15. 4., s. 5
Annotation: Zpráva o udělení ceny polského PEN klubu F. Halasovi za jeho překlady A. Mickiewicze.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 166, 20. 7., s. 5
Annotation: Zpráva informuje o návštěvě německého spisovatele A. Zweiga.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 140, 16. 6., s. 4
Annotation: Zpráva o uctění památky A. S Puškina J. Drdou.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 35, 10. 2., s. 3
Annotation: Reportáž.
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 79, 4. 4., s. 2
Annotation: Oznámení o pohřbu E. E. Kische.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 79, 4. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o pohřbu E. E. Kische.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 2, 1946, č. 255, 7. 11., s. 5
Annotation: Přepis pojevu A. A. Fadějeva o úkolech literatury.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 293, 17. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o příspěvku JSČZ do fondu na vydání souborného díla A. Jiráska, který inicioval K. Gottwald.
Article