By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 3, 25. 3., s. 170-173
Annotation: Studie; s úvodem redakce o Dějinách evropských literatur připravovaných Mezinárodní asociací srovnávacích literatury.
Article
2
In: Československá slavistika 1983. Literatura, folklór. -- R. 1983, s. 117-126
Annotation: Studie o problematice kontextu v literární slavistice a o funkci uměleckého překladu.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 33, 1986, č. 6, s. 571-574
Annotation: Zpráva z mezinárodní konference O konfrontačnom a komparatívnom výskume v jazykovej a literárnej komunikácii (Prešov, 30. 9. - 1. 10. 1985).
Article
4
In: Československá slavistika 1988. Literatura, folklór. -- R. 1988, s. 147-154
Annotation: O základních metodologických východiscích při zkoumání meziliterárních vztahů.
Article
5
6
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 10, 1975, č. 10, s. 3-8
Annotation: Článek o problematice národního a internacionálního a jedinečného a obecného v umění psaný z marx-leninských pozic.
Article
7
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 18, 1973, č. 4, červenec, s. 186-187
Annotation: O konferenci pořádané 11. - 12. 12. 1972 v Pezinku.
Article
8
9
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 10, 1965, č. 1, leden, s. 62-63
Annotation: Nekrolog k 29. 5. 1964.
Article
10
11
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 18, 1973, č. 2, únor, s. 92-93
Annotation: O semináři (Bratislava, 31. 1. 1972).
Article
12
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 15, 1970, č. 3, květen, s. 99-102
Annotation: Přehled za období 1945-1970.
Article
13
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 47, 1978, č. 4, s. 380-385
Annotation: O literární komparatistice.
Article
14
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 46, 1977, č. 2, s. 221-223
Annotation: O zasedání Mezinárodní asociace srovnávací literatury pořádaném 18. - 19. 8. 1976.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 23, 1975, č. 4, září, s. 329-340
Annotation: O otázkách výzkumu vzájemných literárních vztahů české a slovenské literatury.
Article
16
17
18
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 15, 1980, č. 1, s. 16-19
Annotation: Článek anotující níže zmíněnou knihu F. Mika o vlivech vědecko-technické revoluce na umění a literaturu a jejích odrazech ve slovenské poezii.
Article
19
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 5, s. 445-467
Annotation: Studie k literární komparatistice na základě níže zmíněného sborníku a podnětů z V. mezinárodního sjezdu slavistů, mj. k výkladu termínů...
Article