By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2017, č. 70/71, s. 5-8
Annotation: Báseň s osmi oddíly a dovětkem; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 9. 1., s. 20
Annotation: Recenze na sbírku básní R. Erbena "Trombónové chvění".
Article
3
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 14, 2018, č. 9, s. 4-7
Annotation: Rozhovor A. Paap a M. Pšeničky s básníkem J. Řehákem o nudě, obsahuje též báseň "Nové události"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 15, 20. 9., s. 3-19
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [230]-235
Annotation: Scénická báseň o jednom aktu; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 10-16
Annotation: Esej o knize próz a básní "Svědek stmívání" a sbírce básní "Den" P. Krále; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
8
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 28. 4. 2015
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 10. 1., s. 12-13
Annotation: Esej na téma surrealistické poezie od vydání zakládajícího textu surrealismu "Magnetická pole" A. Bretona po současné básníky jako jsou B....
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 3, 15. 3., s. 79-80
Annotation: Soubor recenzních glos k níže uvedeným básnickým sbírkám.
Article
11
In: Beránek. -- s. 107-110
Annotation: Doslov; - s Ediční poznámkou (s. 111) a s biografickou poznámkou o autorovi (s. 1, s jeho fot. na 4. s. obálky); - sbírka je posmrtným výborem...
Book Chapter
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 9, 3. 5., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 1, 18. 1., s. 83-84
Annotation: Soubor recenzních glos k básnickým sbírkám (mj. ke sbírce J. Kubíčka vydané pod pseudonymem K. V. Lakatoš).
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 2, 12. 2., s. 87-88
Annotation: Soubor recenzních glos k níže uvedeným básnickým sbírkám.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 1, 10. 1., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 17, 19. 8., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
17
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 18, 2. 9., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 16, 1. 10., s. 6-7
Annotation: Esej.
Article
19
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 39, 2009, č. 5, 15. 10., s. 87-88
Annotation: Autobiografická předmluva k otištěným básním (s. 88-90); s biografickou poznámkou (s. 90).
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 22, 27. 10., s. 39
Annotation: Recenze.
Article