By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 51, 17. 12., s. 7
Annotation: Rozhovor o druhém dílu, který vyjde v ČS v r. 1954. V Květech bude vycházet na pokračování od č. 1/1954. S připojenou poznámkou J. S. O ilustracích...
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 297, 11. 12., s. 4
Annotation: Úryvek z románu Václava Řezáče "Bitva".
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 27
Annotation: Na zdařilém uměleckém díle se podle autora podílí mnoho okolností, mj. umělcův morální postoj, ideové jasno, věrnost myšlence a zřetelný...
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 48
Annotation: Zásadní součástí uměleckého díla je podle autora ideovost, resp. ideová základna.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 62
Annotation: Jedním z klíčových ohledů při tvoření literárního díla je podle autora je kladení důrazu na pravdu, jež vychází z životních faktů.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 141
Annotation: Podle autora má tvůrčí akt (psaní) vycházet z důvěrné obeznámenosti s tím, o čem tvůrce píše.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 71
Annotation: Autor vyzývá k tomu, aby byli básníci "milováni" - jakožto ti, kteří jsou nadáni darem vidět svět jinak.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 77
Annotation: Podle autora je třeba chápat pojem "krása" procesuálně, tj. ve vztahu k ději, jenž nás udivuje.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 215, 3. 9., s. 3
Annotation: Úryvek z publikace O pravdě umění a pravdě života.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 158, 30. 6., s. 4
Annotation: Povídka.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 41, 8. 10., s. 4-5
Annotation: Shrnutí dlouhodobé diskuse, v závěru polemizující s příspěvkem Zd. Štěpánka; se souhrnnou úvodní redakční poznámkou anoncující pokračování...
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 100, 29. 4., s. 5
Annotation: Úryvek z románu Nástup.
Article
13
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 25, 1950, č. 10, s. 56-57
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, leden/únor, s. 36-37
Annotation: Úryvek z knihy fejetonů V. Řezáče Stopy v písku. Autor se zabývá tématem psaní detektivních románů.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 9-14
Annotation: Projev o významu díla Ivana Olbrachta u příležitosti Olbrachtových 70. narozenin.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 104, 1. 5., s. 6
Annotation: Úryvek z textu "1. květen 1945".
Article
17
18
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 22, 1947, č. 3/4, s. 24-25
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 124, 27. 5., s. 4
Annotation: Úryvek z románu V. Řezáče Nástup.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 6, 6. 1., s. 3
Annotation: Recenze prvotiny.
Article