By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 38-39
Annotation: Básně; "Balada o stavu společnosti" datována 3. 4. 2018, "Balada o novém přístupu k vině a trestu" datována 3. 4. 2018.
Article
2
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 3, s. 46-47
Annotation: Básně jsou datovány.
Article
3
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 24, 2019, č. 1, s. 34-35
Annotation: Básně jsou datovány. Báseň "Řešení zásadního problému" je zopakována dvakrát.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 256, 2. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 42, s. 1
Annotation: Rozhovor s básníkem M. Řezankou o výsledcích voleb do krajů a Senátu na podzim 2016, o politické straně ANO a roli médií ve společnosti.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 134, 8. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 23, s. 1
Annotation: Báseň.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 168, 20. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 28, s. 4
Annotation: Epigramy.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 198, 24. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 33, s. 1
Annotation: Báseň.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 116, 18. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 20, s. 3
Annotation: Báseň.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 75, 29. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 13, s. 3
Annotation: Báseň.
Article
10
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 1, s. 50
Annotation: Reakce na debatu nad básní J. Žáčka "K čemu jsou holky na světě", která podle některých kritiků podporuje genderový stereotyp o rolích mužů...
Article
11
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 1, s. 34-35
Annotation: Básně ze sbírky Balady o době na hlavu a z autorovy nové tvorby.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 143, 21. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 25, s. 1
Annotation: Báseň.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 257, 4. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 43, s. 1
Annotation: Úvaha o postavení spisovatelů ve společnosti a jejich práci, reflexi dějin a společnosti, která se uchyluje k povrchnosti a šablonovitosti.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 211, 9. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 36, s. 3
Annotation: Rozhovor o poezii M. Řezanky a současné politické a společenské situaci.
Article
15
16
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 4, s. 44-45
Annotation: Básně.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 78, 4. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 14, s. 1
Annotation: Báseň.
Article
18
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 1, s. 46-47
Annotation: Básně; ukázky pochází z autorovy nové angažované tvorby.
Article
19
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 2, s. 40-41
Annotation: Básně.
Article
20
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 3, s. 36-37
Annotation: Básně.
Article