By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Pavel Řezníček

Pavel Řezníček (30 January 1942 – 19 September 2018) was a Czech writer and surrealist poet. In addition to his writing career he also translated from French (Joyce Mansour, Ambroise Vollard, Benjamin Péret and others). He finished a secondary school in 1959. Since 1965 he worked in many manual professions. Since 1970's, he lived in Prague; and since 2002, he was a pensioner. Provided by Wikipedia
1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 41, 11. 10., s. 55
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná poznámka o úmrtí P. Řezníčka.
Article
3
5
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 15, 1987
Annotation: Krátká surrealistická povídka o zabití kovářova syna, zastřelení koně a o ministrovi, který nechodí po silnici, ale nůžkami se prostříhává...
Article
6
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 15, 1987
Annotation: Kritika básnické poemy "Vývojová teorie druhu" Jiřího Koubka, která ve srovnání s dílem např. Vratislava Effenbergra či Karla Šebka podle...
Article
7
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 15, 1987
Annotation: Ukázka ze surrealistického románu, který se i surrealismem zabývá.
Article
8
9
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [2]
Annotation: Surrealistická báseň, zmíněna některá místa v Praze a někteří umělci, např. Breton, Jimmy Gladiator, K. Šebek a další osobnosti.
Article
10
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [3]
Annotation: Surrealistická báseň plná odkazů na reálné osobnosti od přátel po umělce i literární postavy (poručík Dub). Rovněž jsou zmiňována i místa...
Article
11
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [4]
Annotation: Surrealistická báseň, v níž je zmíněna poprava K. H. Franka.
Article
12
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [5]
Annotation: Surrealistická mikropovídka.
Article
13
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 17, 1995, s. 7
Annotation: Surrealistická báseň, zmíněn A. Hitler, Stalin, Mickey Mouse, dále některá místa v lidském těle a Praha.
Article
14
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 18, 1996, s. 14
Annotation: Báseň s datací 19. V. 96.
Article
15
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 18, 1996, s. 14
Annotation: Báseň.
Article
16
17
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 18, 1996, s. 15
Annotation: Báseň, zmíněn sv. Ignác z Loyoly.
Article
18
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 18, 1996, s. 16
Annotation: Báseň, zmíněna Praha s odkazy na řeckou mytologii.
Article
19
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 18, 1996, s. 17
Annotation: Báseň zmiňující Dreyfuse a Prahu.
Article
20