By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 115-131
Annotation: Studie zkoumá sociální konstrukci prostoru a hranic, zvláště v její raně novověké podobě.
Article
2
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, sv. 1, 2000. Studia historica, sv. 53. -- ISSN 0567-8293. -- R. 2004, s. 53-73
Annotation: Studie, s kapitolami: Historical Fiction in the 1890s, Generational Identity, National Identity, Conclusion; mj. o uvedených aktérech literárních polemik...
Article
3
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 17 (41), 2003, s. 263-267
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 13 (37), 1999, s. 257-263
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Kuděj. -- ISSN 1211-8109. -- Roč. 5, 2003, č. 1, s. 46-64
Annotation: Studie o životě a díle klasického filologa a básníka.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 4, srpen, s. 544-550
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 2, 2005, č. 1, červenec, s. 45-64
Annotation: Studie o proměnách interpretace historických jevů a historického myšlení v literárních textech. Autorka porovnává díla francouzské moderny...
Article
9
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 3, 2006, č. 2, prosinec, s. 253-256
Annotation: Recenze.
Article
10
11
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 1997, č. 1/2, s. 79
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 3, s. 70-80
Annotation: Studie sleduje motiv mapy v několika románech T. Brdečkové.
Article
13
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 1, s. 82-91
Annotation: Studie se zaměřuje na metahistorické rysy Daňkova historického románu.
Article
14
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 26 (50), 2012, s. 161-182
Annotation: Studie Prostorové hranice inscenací exilu a metaforické figurace J. A. Komenského v české literatuře 19. století.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 747-753
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 787.
Article
16
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 8, říjen, s. 19-22
Annotation: Článek shrnující pohledy na osobu a dílo J. A. Komenského od dob jeho života až po 20. století; připojena bio-bibliografická poznámka autorky...
Article
17
online
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 13, 2016, č. 1, duben, s. 157-160
Annotation: Recenze.
Article
18
online
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 12, 2015, č. 1, září, s. 93-117
Annotation: Studie se věnuje několika aspektům biografického psaní od konce 18.-19. století.
Article
19
by Řezníková, Lenka, 1970- mzk2004265383{{{}}}}
Published Praha : Filosofia, 2018.
Annotation: Monografie se věnuje pojmu evidence v dílech J. A. Komenského a promýšlí jej v kontextu psaní a vědění novověké kultury; s resumé v angličtině...
Book
20