By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 7/8, červenec/srpen, s. 468-470
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 379
Annotation: Úvodní komentář k souboru textů publikovaných ve vzpomínce na nedávno zesnulého M. Jankoviče (s. 380-414).
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 24, 21. 11., s. 4
Annotation: Rozhovor s literárním hisorikem P. Šámalem, mj. o fenoménu cenzury.
Article
5
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 419-423
Česká literatura v síti [online]. -- 14. 10. 2019
Annotation: Recenze. Bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 456.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 4, září, s. 546
Annotation: Úvodní poznámka k bloku materiálů (s. 547-592) k nálezu strojopisu sbírky J. Koláře (dosud považovaného za ztracený, nedávno nalezen M. Sukem),...
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 42, 18. 10., s. 22-23
Annotation: O roli veřejných knihoven při budování socialismu, čistkách knižních fondů a o cenzuře při vydávání knih po r. 1948.
Article
8
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 12, 2005, č. 1, s. 45-61
Annotation: Studie; s poznámkou Studie vznikla v rámci grantového projektu KJB 9056304 Kapitoly z literární kultury padesátých let.
Article
9
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 11, 2004, č. 3, s. 138-144
Annotation: Recenze, zastavující se podrobněji u osobnosti L. Štolla.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 1, únor, s. 121-126
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 4, s. 96-105
Annotation: Recenze sborníku, resp. úvod k překladu úvodní stati daného sborníku (H. Günter: Totalitní stát jako umělecká syntéza).
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 2, 24. 1., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 11, 30. 5., s. 2-3
Annotation: Článek.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 3, s. 229-241
Annotation: Srovnání struktury příspěvků za léta 1964-1969 a 1971-1975.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 3, červen, s. 380-382
Annotation: Recenze čísla 3-4/2002.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 4, s. 444-448
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2013, č. 2, 15. 2., s. 28-29
Annotation: Článek k 60. výročí vydávání časopisu.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 2, duben, s. 172-195
Annotation: Studie k české literatuře padesátých let 20. století. Autor sleduje tendenci socialisticko-realistických autorů k přepracovávání svých prvorepublikových...
Article