By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 190, 17. 8., s. 13
Annotation: O stezce u památníku ve Staré Huti a o chystané výstavě překladů Čapkova díla do japonštiny.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 219, 20. 9., s. 14
Annotation: O třech japonských vydáních v posledních čtyřech letech v překladu Rjósuke Handy a o výstavě ve Strži Karel Čapek a Japonsko (v rámci akce...
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 97, 25. 4., s. 13
Article
4
In: Svoboda. -- Roč. 98, 1990, č. 10, 12. 1., příl., s. 7
Annotation: U otištěných dvou povídek (s. 6-7).
Article
5
In: Svoboda. -- Roč. 98, 1990, č. 39, 15. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Svoboda. -- Roč. 98, 1990, č. 27, 1. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Svoboda. -- Roč. 98, 1990, č. 94, 21. 4., s. 5
Annotation: Článek u výběru z básní J. R.
Article
9
In: Občanský deník. -- ISSN 0862-707X. -- Roč. 1, 1990, č. 46, 25. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Občanský deník. -- ISSN 0862-707X. -- Roč. 1, 1990, č. 68, 23. 7., s. 5
Annotation: Nad prvými dvěma čísly.
Article
11
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 37, 25. 7., s. 4
Annotation: Nad prvými čísly.
Article
12
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 45, 4. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
13
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 58, 23. 8., s. 4
Annotation: Recenze srovnávající knihu též s: Hašek Jaroslav, Osudy dobrého vojáka Švejka.
Article
14
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 66, 4. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
15
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 92, 10. 10., s. 4
Annotation: Srovnání knihy s románem: Zamjatin Jevgenij, My.
Article
16
In: Svoboda. -- Roč. 92, 1983, č. 116, 19. 5., s. 5
Annotation: V prvé části večera byla recitována poezie členů Klubu.
Article
17
In: Svoboda. -- Roč. 97, 1989, č. 73, 28. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 67, 1987, č. 8, 12. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Svoboda. -- Roč. 96, 1986, č. 179, 1. 8., Příloha, s. 6-7
Annotation: Recenze a výběr z básní.
Article
20