By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 9. 1., s. 16
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 12, 2016, č. 11, 25. 5., s. 22-23
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 23).
Article
4
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2016, č. 79, s. 49
Annotation: Próza, s věnováním P. Královi, který autora inspiroval svými "Pařížskými sešity".
Article
5
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2016, č. 31, s. 27-[28]
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 28).
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 10, 17. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
7
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 14. 10. 2012
Annotation: Rozhovor s M. Ščurem o české literatuře a jeho překladech (zejména L. Klímy a E. Bondyho); připojena bio-bibliografická pzonámka.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 18, 5. 11., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s M. Ščurem, mj. o jeho české sbírce "Arytmie", o básníku P. Královi a buddhismu; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 18, 5. 11., s. 6
Annotation: Básně.
Article
10
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 13, 2014, č. 3/4, s. 8-14
Annotation: Rozhovor s běloruským spisovatelem o jeho emigraci do Česka, Bělorusku a literatuře. Na s. 15-16 jsou otištěny ukázky z jeho tvorby a biografická...
Article
11
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 17, 2021, č. 6, s. 54-56
Annotation: Rozhovor s M. Ščurem o překladatelství; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 56).
Article
12
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 37, 2020, č. 114, 16. 12., s. 147-151
Annotation: Vzpomínky běloruského spisovatele žijícího v Praze; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 151).
Article
13
online
Webarchiv
In: Ravt [online]. -- R. 2020, č. 2
Annotation: Básně - haiku česko-běloruského básníka, prozaika a překladatele; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
14
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. I-VI
Annotation: Esej o sémiotickém přístupu k pochopení surrealismu postavený na čtyřech tezích: 1) je třeba správně vyložit, co je to vlastně sen, 2) převedení...
Article
15
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 2, 2006, č. 12, prosinec, s. 2-4
Annotation: Rozhovor s překladateli, kteří žijí v Česku.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 118, 23. 5., s. 20
Annotation: Báseň; připojen medailon M. Ščura.
Article
17
Other Authors: '; ...Ščur, Maksìm Aljaksandravìč, 1977- js20070119024...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2016, č. 79, [příloha], s. 1-5
Annotation: Překlad eseje argentinského spisovatele J. Cortázara.
Article
18
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2017, č. 82, s. 103-113
Annotation: Texty vztahující se k odmítavým reakcím na básnickou sbírku J. Řeháka "Dny plné usínání" publikovaným v měsíčníku Host (č. 1/2017).
Article
19