By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Východočeský sborník historický. -- ISSN 1213-1733. -- Sv. 6, 1997, s. 87-96
Annotation: Studie o osobnosti děkana královéhradecké kapituly.
Article
2
3
In: Orlické hory a Podorlicko. -- ISSN 0475-0640. -- Sv. 9, 1999, s. 234-237
Annotation: Recenze stati J. P., Rok narození a otázka školních docházek Boženy Němcové, (Nynější stav výzkumu.).
Article
4
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 1, 1985, s. 113-121
Annotation: Zkrácená a doplněná verze práce odevzdané časopisu Český lid; příspěvek ke genezi pověstí (srovnání s historickou realitou).
Article
5
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 3, 1989, s. 191-195
Annotation: Drobné pojednání o postavě panského hlídače Mojžíše (ve skutečnosti ratibořický polní mistr a ponocný František Mojžíš).
Article
7
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 74, 1987, č. 1, březen, s. 55
Annotation: Referát o stejnojmenné výstavě v Hradci Králové (scénář Pavlíčková Dana).
Article
8
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 37, 2008, s. 22-24
Annotation: O exponátu (daňové knížce babičky B. Němcové) vlastivědného muzea v Červeném Kostelci a publikacích J. Hurdálka.
Article
9
In: Stopami dějin Náchodska. -- ISSN 1211-3069. -- Sv. 9, 2003, s. 308-310
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Královéhradecko. -- ISSN 1214-5211. -- Sv. 5/6, 2009, s. 153-172
Annotation: Studie analyzující nepublikovanou sbírku básní J. Jahody; zejm. k sedmi básním obsahujícím reálie z okolí Třebechovic pod Orebem. Doplněno...
Article
12
by Šůla, Jaroslav, 1938- jk01131644{{{}}}}
Published Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010.
Annotation: S Úvodem (s. 7-8) a s kapitolami: Dosavadní stav poznání; Křovice - Dobruška - Opočensko; Čudové a Novotní; Kladsko - země a město; V Kladsku;...
Book
13
In: Orlické hory a Podorlicko. -- ISSN 0475-0640. -- Sv. 6, 1974, s. 299-310
Annotation: S popisem 7 dochovaných svazků rukopisné kroniky obce Neratova od E. Alligera.
Article
14
15
16
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 57, 1968, č. 64, 15. 8., s. 4
Annotation: Recenze prvních čtyř svazků ročníku 1966.
Article
17
18
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 54, 1967, č. 4, červenec, s. 222-230
Annotation: Rozbor lidové pověsti zpopularizované romancí S. K. Macháčka Heřman z Bubna.
Article
19
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Roč. 20, 1975, č. 2, s. 37-64
Annotation: Přehled studijního a vydavatelského zájmu a relací na jiné historické texty a porovnání dvou česky psaných verzí SLČ.
Article
20