By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [13], 1946, č. 3, 15. 3., s. 51-52
Annotation: Stať se zabývá T. G. Masarykem a soudobým směřováním filosofie.
Article
2
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [17], 1950, č. 2, 25. 2., s. 39-40
Annotation: Zpráva o 130. výročí narození Boženy Němcové.
Article
3
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [13], 1946, č. 6, 15. 6., s. 138
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [16], 1949, č. 7, 15. 9., s. 228-229
Annotation: Zamyšlení nad osobnostmi a významem T. G. Masaryka a E. Beneše.
Article
5
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [16], 1949, č. 9, 15. 11., s. 295-296
Annotation: Nekrolog Františka Halase, který zemřel 27. října 1949 v Praze.
Article
6
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [13], 1946, č. 1, 15. 1., s. 9-10
Annotation: Vzpomínka na Emanuela Rádla, spolueditora Křesťanské revue, který se nedožil znovuobnovení časopisu.
Article
7
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [13], 1946, č. 3, 15. 3., s. 49-51
Annotation: Stať se věnuje sporu T. G. Masaryka a J. Pekaře o smysl českých dějin.
Article
8
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [13], 1946, č. 3, 15. 3., s. 71
Annotation: Nekrolog prof. dr. Slavomila Daňka, který zemřel 23. února 1946 v Praze.
Article
9
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [17], 1950, č. 9/10, 31. 12., s. 311-312
Annotation: Zpráva.
Article
10
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [13], 1946, č. 6, 15. 6., s. 139
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [13], 1946, č. 6, 15. 6., s. 143-144
Annotation: Medailonek Karla Bartha k jeho 60. narozeninám.
Article
12
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [17], 1950, č. 2, 25. 2., s. 63
Annotation: Zpráva o odhalení pamětní desky v budově pražské Ymky 8. února 1950 na památku dr. Rudolfa Mareše, dr. Jaroslava Šimsy a dr. Jaroslava Valenty,...
Article
13
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [13], 1946, č. 6, 15. 6., s. 138
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [17], 1950, č. 6, 25. 6., s. 191-192
Annotation: Zpráva.
Article
15
16
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [13], 1946, č. 5, 15. 5., s. 118
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [13], 1946, č. 9, 15. 11., s. 237
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [22], 1955, č. 5, 25. 5., s. 162
Annotation: Zpráva odkazuje na článek Bohumíra Jindry ve Vlastivědném věstníku moravském (roč. X., s. 26), který nalezl v městském archivu v Lipníku...
Article
19
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [16], 1949, č. 4, 26. 4., s. 128
Annotation: Anotace k překladu Nového Zákona.
Article
20
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [13], 1946, č. 10, 15. 12., s. 263
Annotation: Recenze.
Article