By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 10, 2001, č. 35, 28. 8., s. 13
Annotation: Rozhovor s nakladatelem.
Article
2
3
In: Kam. -- Roč. 34, 1990, č. [2], únor, příl. Kam v Brně za kulturou, s. 4-5
Annotation: Rozhovor; Atlantis.
Article
4
In: Moravské noviny. -- ISSN 0862-5395. -- Roč. 1, 1990, č. 16, 19. 4., s. 7
Annotation: O západoněmeckém nakladateli českého původu, představiteli agentury Petr Pont, který navštívil nakladatelství Atlantis.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 11, 15. 3., s. 3
Annotation: Rozhovor s vedoucím brněnského nakladatelství.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 46, 1990, č. 15, 18. 1., s. 5
Annotation: Rozhovor o brněnském podniku.
Article
7
In: Knihy 91. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 1, 1991, č. 15, 16. 12., s. 5
Annotation: Rozhovor s majitelem brněnského nakladatelství Doplněk J. Š. o edičních záměrech.
Article
8
In: Brněnský večerník. -- Roč. 20, 1989, č. 243, 11. 12., s. 3
Annotation: O nakladatelství Atlantis.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 45, 1989, č. 288, 7. 12., s. 5
Annotation: Sdělení předsedy nakladatelského družstva Atlantis v Brně k udělení vydavatelského povolení.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 81, 6. 4., s. 11
Annotation: Úvaha na aktuální téma v rubrice Diskuse.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 173, 26. 7., s. 6
Annotation: Poznámka nakladatele a brněnského zastupitele.
Article
12
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 10, 1996, č. 4, zima, s. 32
Annotation: Referát o projektu Společeskovědní knižní klub nakladatelství Doplněk, zaměřeném na zlepšení distribuce společenskovědní literatury a informovanosti...
Article
13
In: Poslední generace. -- ISSN 1211-2364. -- Roč. 5, 1996, č. 9, září, s. 18-19
Annotation: Rozhovor, mj. o jím založeném nakladatelství Doplněk.
Article
14
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 1, 1990, č. 119, 20. 7., s. 5
Annotation: Informace podané dvěma vedoucími představiteli brněnského nakladatelského družstva.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 17. 4., s. 9
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Doplněk J. Š. a redaktorem M. V.
Article
16
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 8, 1990, č. 5, květen, s. 58-59; č. 6, červen, s. 61-62
Annotation: Dva rozhovory: s předsedou brněnského nakladatelského družstva Atlantis (č. 5) a šéfredaktorem revue Most atd. (č. 6).
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 2, 9. 1., s. 10-11
Annotation: Odpovědi nakladatelských pracovníků na deset otázek týkajících se jejich činnosti.
Article
18
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 8, duben, s. [3]-11 ([1]-9)
Annotation: Článek věnovaný soudnímu procesu s Petrem Cibulkou, složený z několika drobných zpráv různých autorů vyjadřujících se k případu.
Article