By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 197, 23. 8., s. 22
Annotation: Nekrolog k úmrtí J. Šterna (zemřel 21. 8.).
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 4, 1981, č. 10, 25. 9. - 4. 11., s. 10
Annotation: Dopis československé delegaci žen na "Světovém kongrese žen" v Praze. Šabatová delegátky upozorňuje na policejní násilí vůči osobám politicky...
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 12, 1989, č. 5, březen, s. 20
Annotation: Dopis mluvčího Charty S. Vondry a českých zástupců části Polsko-československé solidarity A. Šabatové a P. Pospíchala členům polského hnutí...
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 12, červen, s. 8
Annotation: Dopis V. Jaruzelskému na podporu uvězněných členů Polské socialistické strany, např. J. Piniora či J. Skibové, kteří se zúčastnili setkání...
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 10, květen, s. 17-18
Annotation: Výzva, zpráva o dalším polském vězni svědomí R. Gawlikovi, který je aktivní v mnoha opozičních hnutích, např. Polsko-československé solidaritě,...
Article
6
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 10, srpen, s. 19-20
Annotation: Společné prohlášení polských a československých disidentů, kteří chtějí pokračovat ve vzájemné spolupráci, kterou již před devíti lety...
Article
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 10, květen, s. 17
Annotation: Výzva, zpráva o nutnosti spravedlivé mzdy pro všechny, tedy i pro polské dělníky. Pisatelé rovněž žádají o propuštění politických vězňů,...
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 3, únor, s. 18-19
Annotation: Prohlášení/vyjádření vydavatelů Informací o Chartě 77, manželů A. Šabatové a P. Uhla k případu P. Pospíchala. Ten byl obžalován např....
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 1, 21. 12. 1978 - 15. 1. 1979, s. 14-18
Annotation: Sdělení o odsouzení J. Šabaty po zadržení před schůzkou s polskými zástupci KOR. Sdělení doplňuje svědectví A. Šabatové o práci obhájce...
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 2, 8. - 28. 1., s. 2
Annotation: Dopis mluvčích Charty 77 rodině J. Seiferta v den básníkova úmrtí. Charta 77 vyslovuje obdiv jeho tvorbě a podporu pozůstalým; s datací v Praze...
Article
11
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 4, 25. 2. - 18. 3., s. 2-7
Annotation: Zpráva o setkání příznivců svobodné kultury na Kampě u příležitosti výročí smrti J. Lennona, které se proměnilo v menší hudební a mírovou...
Article
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 6, s. 2
Annotation: Dokument Charty k solidarizačnímu setkání v Londýně (k 16. dubnu 1986) za propuštění dvou aktivistů polského hnutí "Svoboda a mír" J. Czaputowicze...
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 13, listopad, s. 2-3
Annotation: Dopis mluvčích Charty 77 zakázané herečce a disidentce V. Chramostové u příležitosti jejích narozenin. Mluvčí vyzdvihují její herecký talent,...
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 2, 8.-28. 1., s. 2-4
Annotation: Medailon zesnulého básníka J. Seiferta věnující se jeho tvorbě, s důrazem na politické směřování a morální hodnoty, k nimž se básník...
Article
15
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 14, prosinec, s. 6-7
Annotation: Dopis mluvčích Charty 77 reagující na dva články V. Doležela, jež byly otištěny v "Rudém právu". První reflektoval proces s Jazzovou sekcí...
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 12, listopad, s. 3-5
Annotation: Dopis mluvčích Charty 77 výboru ceny Erasma Rotterdamského, který cenu pro rok 1986 udělil dramatikovi a lidskoprávnímu aktivistovi V. Havlovi....
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 10, s. 2
Annotation: Zpráva informující o novém sborníku, který vznikl na podnět "mladých křesťaňů z Moravy", již oslovili několik osob z prostředí Charty s...
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 5, březen, s. 6-7
Annotation: Zpráva o únorovém ekologickém mezinárodním semináři konaném v Hlivicích pod záštitou Wolnośći i Pokóje a s pomocí Solidarity, Polského...
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 15, listopad, s. 16
Annotation: Dopis předsedovi vlády, v němž pisatelé protestují proti zahájení trestního stíhání spojeným s dokumentech Charty 77 "Slovo ke spoluobčanům",...
Article
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 10, srpen, s. 20-21
Annotation: Anketa českých disidentů reagujících na nutnost spolupráce s polskou opozicí. Často je zmiňována potřeba kulturních a politických styků,...
Article