By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 3, 1992, č. 3, s. 4-8
Annotation: Hodina lásky; filosofický esej.
Article
2
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 1, 1990, č. 8, s. 61-78
Annotation: Esej (datováno 1969).
Article
3
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 2, 1991, č. 2, s. 53-61, 61-64
Annotation: Přetisk knižního doslovu z roku 1969 a článku z divadelního programu.
Article
4
5
by Šafařík, Josef, 1907-1992 jk01122352{{{}}}}
Published Praha : Dauphin, 2008.
Annotation: Výbor z esejů, přednášek a studií z 60. a 70. let, publikovaných (s výjimkou prvního a posledního textu) knižně poprvé: Člověk ve věku...
Book
7
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 25, 1971, č. 32, 7. 8., s. 5
Annotation: Vzpomínka na pobyt J. H. v Rusku.
Article
8
online
In: O divadle [samizdat]. -- Č. 3, únor 1987, s. 257-269
Annotation: Část studie věnující se křesťanství, mystice, židovství, F. X. Šaldovi a především S. Beckettovi, kterého Šafařík označuje za "nejautentičtějšího"...
Article
9
10
11
In: Moravská čítanka [samizdat]. -- R. 1984, s. [98]-[105]
Annotation: Úvaha o principech vývoje evropské kultury na základě otroctví.
Article
12
In: Arch A5 [samizdat]. -- R. 1989, č. 4, s. 1-7
Annotation: Beletrizující esej (text je stylizovaný jako duchovní zpověď Mefista) o existenciálních otázkách vědecko-technické, moderní společnosti,...
Article
13
14
In: Tempo [samizdat]. -- Roč. 1, 1968, č. 1, 1. 4., s. 241
Annotation: Úryvek z 1. vydání knihy "Sedm listů Melinovi" o kráse.
Article
15
In: Loutkář. -- ISSN 1211-4065. -- R. 1993, č. 8, s. 170
Annotation: Rozhovor; též otištěn úryvek ze studie J. Š. Loutky boží nebo čí? (s. 170-171).
Article
16
In: Moravské noviny. -- ISSN 0862-5395. -- Roč. 1, 1990, č. 3, 18. 1., s. 2
Annotation: Rozhovor s J. Š. (nar. 1907).
Article
17
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 1, 1990, č. 5/6, s. 96
Annotation: K otištěnému eseji J. Š. Loutky boží nebo čí? (s. 96-105), převzatému rovněž z: Host do domu, 1969, č. 7.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 7, s. 10
Annotation: Rozhovor o tvorbě J. Š.; k ukázce.
Article
19
In: Pohledy 1 : literární sborník [samizdat]. -- S. [1/548]-24/571
Annotation: Esej na faustovské téma.
Book Chapter
20
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 3, 7. 3., s. 23-27
Annotation: Esej z roku 1970, opatřená poznámkou o okolnostech jejího vzniku a někdejšího nezveřejnění.
Article