By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 49, 1997, č. 1, s. 27-28
Annotation: Recenze v rubrice Tip pro knihovnu.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 49, 1997, č. 2, s. 65
Annotation: Recenze třetího čísla čtyřměsíčníku Povídka (Podzim - zima 96).
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 4, duben, s. 183-184
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 4, duben, s. 190
Annotation: O konferenci věnované zásadám vydávání lidových pohádek, uspořádané SNDK 22. února 1960 v Praze; s podrobnějšími poznámkami o příspěvcích...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 5, 31. 1., s. 9
Annotation: O první v cyklu besed spisovatelů se čtenáři v lidové knihovně v Praze 2, Vodičkova 18, v níž J. Drda mj. informoval o práci na románu Hospodáři.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 1, 3. 1., s. 10
Annotation: O čtrnáctidenním školení pracovníků dětské literatury, pořádaném Státním nakladatelstvím dětské knihy a ministerstvem informací na Dobříši.
Article
7
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 6, 7. 2., s. 9
Annotation: O diskusi redaktorů z kulturních rubrik deníků se zástupci Svazu čs. spisovatelů o prostoru pro literární kritiku v novinách 29. 1.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 39, 1. 11., s. 9
Annotation: Zpráva o slavnostním otevření 26. 10. a proslovech M. Stehlíka, V. Závady a J. Poláka.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 17, 25. 4., s. 9
Annotation: Recenze 1. sešitu 1. ročníku bibliografického katalogu České časopisy [Články v českých časopisech].
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 20, 16. 5., s. 2
Annotation: O slavnostním otevření 8. 5. 1953 a vydání Katalogu musea české literatury.
Article
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 36, 5. 9., s. 5
Annotation: Stručná recenze.
Article
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 9, 28. 2., s. 10
Annotation: Recenze knihy reportáží o setkáních se světovými autory.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 46/47, 20. 12., s. 12
Annotation: Poznámka k vydání publikace.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 26, 27. 6., s. 2
Annotation: O besedě M. Majerové, J. Mareše a P. Kohouta v rekreačním středisku v Jevanech 19. 6.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 26, 27. 6., s. 9
Annotation: O prvním z cyklu desíti literárních večerů v Ústřední lidové knihovně v Praze 23. 6. s přednáškou J. Hájka o literárním díle prezidenta...
Article
20