By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [2], únor, s. [110]
Annotation: Báseň.
Article
2
3
4
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 6, 6. 2., s. 124-125
Annotation: Vzpomínka na přednášku Zdeňka Nejedlého.
Article
6
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, leden/únor, s. 10-11
Annotation: Komentář spoluautora k realizaci rozhlasové četby; autor se mj. se zabývá recepcí inscenovaného románu Z. Pluhaře.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 89, 15. 4., s. 2 - č. 120, 21. 5., s. 2
Annotation: Povídka na pokračování. Jedna z oceněných prací soutěže min. zemědělství, min. školství a Svazu čs. spisovatelů.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 1, 1. 1., s. 6
Annotation: Povídka.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 9, 1953, č. 123, 23. 5., s. 4
Annotation: Povídka.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 248, 17. 10., s. 3
Annotation: Povídka.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 71, 23. 3., s. 4
Annotation: Povídka.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 235, 5. 10., s. 4
Annotation: Reportáž z JZD Skalice.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 271, 17. 11., s. 4
Annotation: Povídka.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 1, s. 60-62
Annotation: Dojmy D. Šajnera z četby "S městem za zády" S. K. Neumanna.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 1, s. 58-59
Annotation: Osobní vzpomínka na B. Václavka.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 116, 16. 5., s. 10
Annotation: Povídka.
Article