By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 16
Annotation: Laudatio u příležitosti udělení Ceny L. Vrly J. Zogatovi.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 117-118
Annotation: Autor informuje o polských literátech a umělcích, působících na českém území v oblasti Těšínska.
Article
3
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 2, červen, s. 2-4
Annotation: Reportážní zpráva.
Article
4
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 49 (9), 1951, č. [2], s. 214-242
Annotation: Zpráva, připojen přepis 27 dopisů Č. Ostravického rodinným příslušníkům, především bratrovi a švagrové.
Article
5
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 47 (7), 1949, č. [2], příl. Slezská tvorba, č. 1/2, s. 26-27
Annotation: Zpráva.
Article
6
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 47 (7), 1949, č. [3], příl. Slezská tvorba, č. 3, s. 55-58
Annotation: Recenzní poznámka o překladech ze světových literatur, jež jsou osobou překladatele spojeny se Slezskem.
Article
7
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 1, květen, s. 14-18
Annotation: Recenzní poznámka uvádí sbírku Polní kvítí do kontextu Závadova díla.
Article
8
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 1, květen, s. 24-25
Annotation: Poznámka k vydání publikace Lidové povídky z Hlučínska.
Article
9
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 4, srpen, s. 2
Annotation: Polemická reakce k povinnostem literární kritiky k tvorbě začínajících autorů.
Article
10
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 8, prosinec, s. 39-40
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 1, leden, s. 16-20
Annotation: Bilanční stať.
Article
12
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 5, září, s. 27
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 6, říjen, s. 31
Annotation: Polemická poznámka k článku M. Blahynky Hrubínovy deště.
Article
14
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 7, listopad, s. 17-19
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 7, listopad, s. 26-27
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 3, březen, s. 75
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 4, duben, s. 80-81
Annotation: Stať o poezii V. Martínka k jeho jubileu.
Article
18
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 4, 1959, č. 11, listopad, s. 303
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 5, 1960, č. 1, leden, s. 23
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 51 (11), 1953, č. 1, červenec, s. 65-81
Annotation: Příspěvek k dosud publikované korespondenci Č. Ostravického, otištěny dopisy redakci časopisu Srdce, V. Praskovi, A. Kubisovi, A. Otahalovi, J....
Article