By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 2 (107), 1992, č. 169, 21. 7., s. 7
Annotation: Poznámka o udělování ceny Zlatá stuha dne 8. 7. 1992 v Brně.
Article
3
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 4, 1990, č. 1, jaro, s. 23
Annotation: O 1. ročníku Plevovy Vysočiny v Novém Městě na Moravě 3.-4. 10. 1989.
Article
4
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 97, 1982, č. 16, 20. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 98, 1983, č. 237, 7. 10., s. 5
Annotation: Barák Josef; recenze.
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 102, 1987, č. 300, 22. 12., s. 6
Annotation: Nekrolog k 15. 12.
Article
7
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 2, 1986, č. 23, 25. 11., s. 9
Annotation: O knize, která si všímá české literatury a v níž jsou zastoupeni ukázkami mj. Čapek Karel, Borská Ilona, Mikulka Alois, Čtvrtek Václav, Macourek...
Article
8
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 101, 1986, č. 244, 16. 10., s. 5
Annotation: Recenze knihy, jejíž ukázky jsou vybrány i z české literatury Čapek Karel, Čtvrtek Václav, Macourek Miloš ad.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 104, 1989, č. 120, 24. 5., s. 5
Annotation: Nekrolog k 17. 5.
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 100, 1985, č. 220, 18. 9., s. 5
Annotation: Hus Jan; recenze.
Article
11
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 104, 1989, č. 251, 24. 10., s. 5
Annotation: Referát o akci pořádané v Novém Městě na Moravě.
Article
12
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 101, 1986, č. 49, 27. 2., s. 5
Annotation: K reedici.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 10, prosinec, s. 615-618
Annotation: Recenze knihy týkající se též českého prostředí.
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 101, 1986, č. 284, 2. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 10, prosinec, s. 626-628
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 1 (106), 1991, č. 140 (210), 10. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 1 (106), 1991, č. 144 (214), 14. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Klub. -- Roč. 1, 1992, č. 1, leden, s. 24-25
Annotation: Soupis německých a do němčiny přeložených knih L. A. pro děti.
Article
20
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 2, 1986, č. 21, 11. 11., s. 10
Annotation: O bilanci katedry literatury pro mládež a literární výchovy v Brně za dva roky její existence pod vedením: Zapletal Zdeněk.
Article