By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2017, č. 45, 6. 11.
Annotation: Ukázka z eseje, zařazeného později do "Kritických projevů 8. 1910-1911", o básnické tvorbě K. H. Máchy a vlivu jeho poezie na další české...
Article
2
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 22. 2. 2017
Annotation: Rozhovor s F. X. Šaldou o jeho stycích s T. G. Masarykem, který vyšel v "Literárních novinách" v roce 1930 (in: Literární noviny, 1930, č. 5,...
Article
3
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 1
Annotation: Autorova rada básníkům, aby se co nejvíce starali o člověka, tj. o jeho bolesti, radosti, a také o společnost a dobu.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 81
Annotation: Autor varuje před snobským chápáním umění jakožto požitku.
Article
6
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [4], s. 92
Annotation: Úryvek Šaldova hodnocení Vančurova přínosu pro literaturu. Navazují zprávy o nových vydáních Vančurova díla.
Article
7
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, červenec/srpen, s. [5]
Annotation: Ukázka ze stati Tradice třeba (Kritické projevy - 10) F. X. Šaldy. Připojena informace o knize.
Article
8
In: Masarykův lid. -- Roč. 11, 2005, č. 2, červen, s. 39
Annotation: Fotokopie 1. strany přetisku eseje v exilových Československých novinách, prosinec 1955, s. 12; v rubrice Z archivu Franty Klátila.
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 14, 9. 4., s. 11
Annotation: Vzpomínka na dětská léta 1874-78 v Čáslavi a osobnost učitele T. Vulterina; přetištěno z bibliofilie připravené B. Lifkou (Praha, Spolek českých...
Article
11
by Šalda, F. X. 1867-1937 jk01122425{{{}}}}
Published Praha : Společnost F.X.Šaldy, 1994.
Annotation: Nekrolog, přetištěno z: Šaldův zápisník 9, 1936/37, č. 4/5, únor 1937, s. 121-131.
Book
12
by Šalda, F. X. 1867-1937 jk01122425{{{}}}}
Published Praha : Společnost F. X. Šaldy, 1996.
Annotation: Vzpomínky na gymnaziální a univerzitní studia (napsané u příležitosti 40. výročí profesury: Masaryk Tomáš Garrigue, též na literární život...
Book
13
by Šalda, F. X. 1867-1937 jk01122425{{{}}}}
Published Petrovice : Petr Holman, 1991.
Annotation: Březina Otokar; soubor 18 Šaldových dopisů z let 1901-1922; s úvodem a edičními poznámkami.
Book
14
by Šalda, F. X. 1867-1937 jk01122425{{{}}}}
Published Praha : Společnost F.X.Šaldy, 1991.
Annotation: Původně vyšlo 7. 3. 1920 v časopise Venkov k 70. narozeninám TGM.
Book
15
by Šalda, F. X. 1867-1937 jk01122425{{{}}}}
Published Praha : Společnost F.X.Šaldy, 1992.
Annotation: Původně publikováno: Buďto - anebo (Národní listy, 3. 9. 1911), Filosof-básník (Tribuna, 16. 4. 1922) - {o: Klíma Ladislav}.
Book
16
by Šalda, F. X. 1867-1937 jk01122425{{{}}}}
Published Praha : Společnost F.X.Šaldy, 1992.
Annotation: Původně publikováno: Tradice třeba (Kmen 1, 1917-18, č. 1); Český duch a český problém (Venkov, 16. 11. 1919), O nové češství (Venkov, 1....
Book
17
by Šalda, F. X. 1867-1937 jk01122425{{{}}}}
Published Praha : Společnost F. X. Šaldy, 1991.
Annotation: Původně otištěno v časopise Venkov 3. 11. a 21. 12. 1918; stať Radostný je o Komenského spisu Haggaeus redivivus (1632).
Book
18
by Šalda, F. X. 1867-1937 jk01122425{{{}}}}
Published Praha : Společnost F.X.Šaldy, 1991.
Annotation: Nekrolog; s ediční poznámkou.
Book
19
In: Sešity pro mladou literaturu. -- ISSN 0582-8740. -- Roč. 3, 1968, č. 17, leden, s. 38-39
Annotation: Esej o postavení české kultury v Evropě od úsvitu dějin do 20. století z Šaldova zápisníku 1935. Vyšlo též v Hostu do domu 15, č. 8, srpen,...
Article
20
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 177, 25. 7., s. 4
Annotation: O neschopnosti našich umělců navazovat na dosažené výsledky uměleckého snažení.
Article