By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 684-710
Annotation: Studie se zabývá pojetím média v díle britského literárního a kulturního teoretika R. Williamse. Vychází z pozorování, že pojem médium se...
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 7, 27. 3., s. 31
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
3
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 16, 2012, č. 61, říjen, s. 71-74
Annotation: Rozbor Bourdieuovy koncepce literárního pole.
Article
4
5
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 23, 2013, č. 47, s. 213-218
Annotation: Recenze.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 25, 5. 12., s. 29
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
7
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 15, 21.-23. 1., s. 13
iHned.cz [online]. -- 21. 1. 2005
Annotation: Recenze. Připomenuty jsou autorčiny eseje o F. Kafkovi.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 20, 24. 1., s. 16
Annotation: Recenze v souboru recenzí K přečtení.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 113, 15. 5., s. 14
Annotation: Recenze s mezititulky Dílo systematického ducha, Literatura jako jednolitý prostor, Zpět k Aristotelovi.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 137, 12. 6., s. 14
Annotation: Recenze v souboru recenzí Ke studiu.
Article
11
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 155, 3. 7., s. 16
Annotation: Recenze v souboru recenzí K přečtení.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 132, 7. 6., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 197, 23. 8., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
15
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 1, březen, s. 90-99
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Slavica pragensia. -- ISSN 0323-0813. -- Roč. 2014, č. 42, s. 211-221
Annotation: Studie rozebírá Stichovu metodologii na příkladu jeho rozboru Seifertovy "Světlem oděné".
Article
18
19
by Šebek, Josef, 1980- pna2015867451{{{}}}}
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.
Annotation: Monografie se zabývá vztahem literárních textů ke společenskému kontextu a soustředí se na dvě reprezentativní teorie kontextového zkoumání...
Book
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 2, s. 265-272
Annotation: Recenze.
Article