By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 1994, č. 7, s. 107-108
Annotation: Recenze.
Article
3
by Šerý, Ladislav, 1958- jn20010602445{{{}}}}
Published Praha : DharmaGaia, 1997
Annotation: Soubor esejů, mj. věnovaných kultuře a literatuře (s. 163-228): Kultura je mýtus mýtus mýtus mýtus mýtus, pryč s ní, pryč s klutúrou; Literatura...
Book
4
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 1995, č. 9, s. 98-103
Annotation: Úvaha o genezi díla a literární kritice.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 11, 2015, č. 24, 25. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 10, 9. 5., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 11, 2015, č. 7, 1. 4., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 59, 2015, č. 15, 22. 1., s. 31
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2004, č. 40, s. 32-37
Annotation: O fenoménu cenzury na příkladu francouzského kulturního prostředí v 19. století.
Article
10
In: Nový Prostor. -- ISSN 1213-1911. -- R. 2017, č. 500, 4. 7., s. 20-21
Annotation: Povídka v čísle, které obsahuje texty českých autorů, týkající se současné české společnosti.
Article
13
by Artaud, Antonin, 1896-1948
Published Praha : Herrmann & synové, 2003
Other Authors: '; ...Šerý, Ladislav, 1958- jn20010602445...
Annotation: Třetí svazek textů A. A., v oddílu Nová zjevení bytí mj. dva dopisy A. Bretonovi z r. 1937.
Book
14
Other Authors: '; ...Šerý, Ladislav, 1958- jn20010602445...
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 51, 2005, č. 3, podzim, s. 158-160
Annotation: Přetisk řeči, kterou J.-L. Godard pronesl při udělení Adornovy ceny ve Frankfurtu nad Mohanem 17. 9. 1995, zmíněn je F. Kafka.
Article
15
by Dubuffet, Jean, 1901-1985
Published Praha : Hermann & synové, 1998
Other Authors: '; ...Šerý, Ladislav, 1958- jn20010602445...
Annotation: Esej.
Book
16
by Jost, Francois
Published Praha : Filmová a televizní fakulta - Centrum audiovizuálních studií, 2006
Other Authors: '; ...Šerý, Ladislav, 1958- jn20010602445...
Annotation: Soubor iniciačních esejí k analýzám filmu, televize a audiovizuálních jevů obecně; s úvodem (s. 5-7) a s částmi: Od fikce k přetvářce (s....
Book
17
Other Authors: '; ...Šerý, Ladislav, 1958- jn20010602445...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 99, 27. 4., s. 15
Annotation: Dále mj. o díle F. Kafky.
Article
18
Other Authors: '; ...Šerý, Ladislav, 1958- jn20010602445...
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2010, č. 42/43, s. 253
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi, který působí také v česko-slovenské surrealistické skupině. Jeho text je otištěn na s. 252-258.
Article
19
Other Authors: '; ...Šerý, Ladislav, 1958- jn20010602445...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2011, č. 64, s. 22-25
Annotation: Studie k psychickému automatismu a automatickému psaní A. Bretona.
Article
20
by Artaud, Antonin, 1896-1948
Published Praha : Herrmann a synové, 1995.
Other Authors: '; ...Šerý, Ladislav, 1958- jn20010602445...
Annotation: Soubor textů, mj. s oddílem Tři přednášky v Mexiku (Surrealismus & revoluce, Člověk proti osudu, Divadlo & bohové, s. 211-247, předneseno v roce...
Book