By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 10, 2000, č. 17, 21. 1., příl. Náš domov, č. 3, s. 1
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 33, 2003, č. 5, 7. 11., s. 64
Annotation: O vzniku díla a jeho publikaci v roce 1986.
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 263, 11. 11., příl. Salon, č. 392, s. 1
Annotation: Rozhovor u zkrácené verze jejího textu z r. 1989 Šedá zóna (s. 1, 3).
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 21, 19. 5., příl. Školní noviny, s. A
Annotation: Vzpomínka na školní léta; s biografickou poznámkou.
Article
5
6
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 22, 2011, č. 46, 8.-14. 11., s. 8
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání knihy.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 8, 12. 4., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor (mj. o ilegálním dovozu a vývozu knih v 70. a 80. letech, současné úrovni vzdělanosti, mezigenerační problematice).
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 296, 17. 12., příl. Slovo na neděli, s. 6
Annotation: Rozhovor s nositelkou ceny Žena roku.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 195, 21. 8., s. 9
Annotation: Nekrolog k úmrtí M. Petruska 19. 8.
Article
10
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 6, 2012, č. 1, s. 99-102
Annotation: Vzpomínka na autorčinu účast při dodávání rukopisů exilovému nakladatelství Škvoreckých a distribuci jejich knih v Československu, též...
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 65, 18. 3., s. 12
Annotation: Vzpomínka; nekrolog a fotografie R. Battěka jsou otištěny na s. 1.
Article
12
In: Vital plus. -- Roč. 7, 2013, č. 1, březen/květen, s. 41
Annotation: Nekrolog.
Article
13
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 7, 2013, č. 2, s. 126-127
Annotation: Nekrolog; na základě poznámek k řeči pronesené na pohřbu R. B. 22. 3. 2013 (zemřel 17. 3.).
Article
14
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 7, 1998, č. 32, 11. 8., s. 12
Annotation: O knize a její prezentaci na besedě v Maďarském kulturním středisku (zúčastnili se mj. P. P., J. S. - okrajově též o jeho vystoupení, Petr...
Article
15
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 7, 1998, č. 41, 13. 10., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
16
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 277, 27. 11., příl. Orientace, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 7, 9. 2., s. 15
Annotation: Poznámka o knize J. Šulcové.
Article
19
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 9, 2000, č. 3, 18. 1., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 10, 7. 3., s. 9
Annotation: Čtenářská glosa ke knize polsko-kanadské autorky, žijící částečně v Praze; v rubrice Můj tip.
Article