By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 9. 7. 2018
Annotation: Báseň uvozena anotací sbírky "Čistec"; připojeny anotace dvou dalších knih K. Šiktance.
Article
2
by Šiktanc, Karel, 1928- jk01122896{{{}}}}
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019.
Annotation: Sbírka básní.
Book
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 31, 2. 8., s. 55
Annotation: Báseň s nepodepsanou poznámkou o básníkových devadesátinách a vydání sbírky "Ubírati se".
Article
4
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 175, 31. 7., s. 17
Annotation: Rozhovor R. Gálise se spisovatelem, básníkem a novinářem K. Šiktancem; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 17).
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 36-39
Annotation: Básně.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 50-51
Annotation: Soubor poetických hádanek; připojeno řešení.
Article
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [6], červen, s. [1]-6
Annotation: Básnická skladba.
Article
8
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 4, 22. 1., s. 7
Annotation: O polemice vyvolané Trefulkovou kritikou básní P. Kohouta v Hostu do domu č. 11/1954.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 207, 27. 8., s. 3 - Roč. 11, 1955, č. 214, 4. 9., s. 4
Annotation: Povídka.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 297, 8. 12., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 2, únor, s. 96
Annotation: Báseň k vydání 1. čísla Hosta do domu.
Article
14
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [5], 1956, č. 44, 2. 11., s. [4]
Annotation: Rozhovor s K. Šiktancem o jeho nové sbírce a plánech do budoucna.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 124, 21. 5., s. 3
Annotation: Úryvek z poémy Heinovské noci.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 111, 9. 5., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 103, 28. 4., s. 4
Annotation: Reportáž.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 249, 15. 10., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 42, 15. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 39, 24. 9., s. 6-7
Annotation: Recenze.
Article