By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Rozhovor s Martinem M. Šimečkou se dotýká česko-slovenských politických, společenských a kulturních témat a obsahuje i některé jeho publicistické...
Book
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [10], prosinec, s. [51]-[54] [1]-4
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [9], listopad, s. [21]-[22] [1]-2
Annotation: Glosa k článku slovenského spisovatele J. Puškáše o vzrůstajícím nezájmu o literaturu.
Article
4
In: Respekt speciál. -- ISSN 2336-6001. -- Roč. 4, 2018, č. 4, 28. 11., s. [30]-34
Annotation: Rozhovor s novinářem a spisovatelem M. M. Šimečkou o normalizaci a slovenském disentu; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 34).
Article
5
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [4], duben, s. 31-44
Annotation: Povídka.
Article
6
7
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 1, s. 60-61
Annotation: Nekrolog vzpomínající na život D. Tatarky, na jeho setkávání např. s V. Havlem, L. Vaculíkem, K. Peckou či E. Kriseovou.
Article
8
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [11], prosinec, s. 45-50
Annotation: Fejeton o vojně.
Article
9
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 2, s. 88-94
Annotation: Autobiograficky laděná povídka.
Article
10
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [5], květen, s. 105-113
Annotation: Recenze prózy "Pochovávanie brata" se srovnáním předchozích autorových děl.
Article
11
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1989, č. 2, s. [4]-5
Annotation: Nekrolog vzpomínající na život D. Tatarky († 10. 5. 1989, Bratislava), na jeho setkávání např. s V. Havlem, L. Vaculíkem, K. Peckou či E. Kriseovou.
Article
12
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1989, č. 2, s. 90-92
Annotation: Recenze zakončená citací reflexe knihy L. Vaculíkem.
Article
13
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1989, č. 2, s. 98-99
Annotation: Projev týkající se stavu tehdejší slovenské literatury, perzekuce některých spisovatelů, zejm. D. Tatarky, I. Kadlečíka či H. Ponické, zabavování...
Article
14
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [5], květen, s. 8-9
Annotation: Nekrolog Dominika Tatarky († 10. 5. 1989, Bratislava).
Article
15
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [6], červen, s. 92-93
Annotation: Příspěvek ke stavu slovenské literatury - o zakázaných autorech, nepohodlných socialistickému zřízení v Československu; připraveno pro konferenci...
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 36, 5. 9., příl. Interview, s. III
Annotation: Rozhovor o rozdílech mezi českým a slovenským jazykem a mentalitou.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 30, 24. 7., s. 7
Annotation: Jeden z pozdravných příspěvků k jubileu L. Vaculíka. - (Titulek čísla Osmdesátiny morousovitého svědomí.)
Article
18
In: Knihy 94. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 4, 1994, č. 19, 16. 5., příl. Knihkupec a nakladatel, roč. 13, s. 3
Annotation: Rozhovor s M. Š. u příležitosti převzetí: Cena George Theinera za soubor tří povídek Džin (Bratislava, Archa 1990).
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 288, 11. 12., příl. Nedělní LN, č. 49, s. 5
Annotation: Rozhovor u příležitosti udělení ceny Pegasus za rok 1993; též o ohlase jeho knih v USA.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 210, 7. 9., s. 11
Annotation: Rozhovor; zejm. o současné vnitropolitické situaci.
Article