By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 467-496
Annotation: Studie podává náhled na různé podoby sfingy v české poezii druhé poloviny 19. století, kdy se začala jako dobově atraktivní motiv šířit...
Article
2
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 73, březen, s. 7-9
Annotation: Článek o osobní knihovně O. Březiny, která byla po jeho smrti rozdělena a předána Masarykově univerzitě v Brně, Státnímu reálnému gymnáziu...
Article
3
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 4, s. 42-43
Annotation: Článek o osobní knihovně O. Březiny, která je aktuálně uložena ve fondech Moravské zemské knihovny.
Article
4
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 3, s. 37
Annotation: Článek o průběhu Bohemistického semináře pro zahraniční odborníky na českou literaturu, který proběhl 15.-21. 7. 2018 ve Zlíně.
Article
5
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 71, 2019, č. 1, s. 3-8
Annotation: Studie o osudu soukromé knihovny básníka O. Březiny.
Article
6
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 3, s. 20
Annotation: Referát z bohemistického semináře, který se uskutečnil v červenci v Moravské zemské knihovně a kterého se zúčastnili čeští i zahraniční...
Article
7
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 6, 2014, č. 1, s. 59-61
Annotation: Recenze českého vydání monografie T. Pavela.
Article
8
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 4, s. 39-40
Annotation: Článek o českém stánku prezentujícím českou literaturu na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.
Article
9
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 4, s. 41
Annotation: Článek o konferenci "Brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury", která proběhla v Moravské zemské knihovně na začátku září.
Article
10
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 31, 2017, č. 4, s. 41
Annotation: Článek shrnuje působení českého stánku na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Kulturní program byl zaměřen na témata spojená s výročím...
Article
11
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 33, 2019, č. 3, s. 38-39
Annotation: Článek o průběhu Bohemistického semináře 2019 pro zahraniční odborníky na českou literaturu.
Article
12
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 1, s. 39-41
Annotation: Článek o prezentaci české knižní kultury na knižních veletrzích v Lipsku, Boloni, Londýně a Frankfurtu nad Mohanem Moravskou zemskou knihovnou.
Article
13
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 73, 2021, č. 1/2, s. 116-126
Annotation: Studie o časopisu Tvar, publikovaném v období 1927-1932. Autorka se soustřeďuje na profil časopisu jako jednoho z prvních českých periodik věnovaných...
Article
14
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 20, 2017, č. 2, 30. 11. s. 46-64
Annotation: Studie o podobách literární postavy Salome v díle Jaroslava Vrchlického, v nichž autorka studie hledá Vrchlického inspirace evropskou literaturou...
Article
15
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 31, 2017, č. 3, s. 40-41
Annotation: Článek shrnuje průběh Bohemistického semináře 2017, který se konal v Českých Budějovicích (9.-13. 7. 2017). Seminář se orientoval na současnou...
Article
16
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 31, 2017, č. 4, s. 42-43
Annotation: Článek o třech významných akcích, které se konaly na podzim v MZK.
Article
17
Annotation: Kolektivní monografie rozdělená na část teoretickou a analytickou, v níž jsou analyzována díla české (viz rozpis) a světové literatury z hlediska...
Book