By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [115]-140
Annotation: Studie se zabývá procesem recepce českých rorátních textů v první polovině 19. století. Autorka se soustřeďuje na aktivitu V. M. Pešiny jako...
Article
2
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 15, 2018, č. 29, s. [229]-234
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 645-683
Annotation: Studie hledá nové interpretační přístupy k legendě o svatém Prokopovi "Sláva svatoprokopská" (1662) Fridricha Bridela a k české hagiografii...
Article
6
7
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 33, 2003, č. 69/70, s. 282-284
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 31, 2001, č. 65/66, s. 236-237
Annotation: Recenze.
Article
9
10
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 32, 2002, č. 67/68, s. 158-189
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 94-97
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 7, 5. 4., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 1, s. 105-108
Annotation: Recenze.
Article
14
by Škarpová, Marie, 1977- xx0068993{{{}}}}
Published Brno : [s. n.], 2007.
Annotation: S oddíly: K vymezení tématu (s. 1-3: Literatura a literární život, Rekatolizační cenzura jako literární instituce, Kancionál jako hymnografický...
Book
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 14, 6. 9., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 5, 6. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 7, 3. 4., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
18
20
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 41, 2011, č. 85/86, s. 198-213
Annotation: Studie a ediční poznámka (s. 198-200) ke studii Adam Michna z Otradovic otištěné na s. 201-213.
Article