By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 50, 1961, č. 235, 1. 10., s. 5
Annotation: Článek o návštěvě Říček, kde má A. H. chalupu. S A. H. se autor reportáže ale nesetkal.
Article
2
In: Jaroměřský a josefovský zpravodaj. -- R. 2004, č. 9, září, s. 15
Annotation: Medailon středoškolského pedagoga a spisovatele J. Uhlíře, který byl oceněn v rámci literární soutěže Šrámkova Sobotka 2004 v kategorii literárněvědných...
Article
3
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 3, 10. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o lednových číslech, která obsahují články k úmrtí M. Ivanova.
Article