By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Josef Škvorecký

Škvorecký in 2004 Josef Škvorecký (; September 27, 1924 – January 3, 2012) was a Czech-Canadian writer and publisher. He spent half of his life in Canada, publishing and supporting banned Czech literature during the communist era. Škvorecký was awarded the Neustadt International Prize for Literature in 1980. He and his wife were long-time supporters of Czech dissident writers before the fall of communism in that country. Škvorecký's fiction deals with several themes: the horrors of totalitarianism and repression, the expatriate experience, and the miracle of jazz. Provided by Wikipedia
1
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 2-9
Annotation: Povídka; datováno: 1945.
Article
2
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 1, 1987, č. 3/4, s. 6-8
Annotation: Komentář k aktuální kulturní situaci v Československu - zmíněn zákaz Jazzové sekce a analogie v literatuře. Předneseno ne veřejném shromáždění...
Article
3
In: Domino [samizdat]. -- Č. 2, 1987, srpen, s. [4]-[16]
Annotation: Rozsáhlý komentář ke kulturní situaci v Československu v době normalizace. Autor se zaměřuje především na aktuálně probíhající perzekuci...
Article
4
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [6], 1986, č. 2, s. 18-28
Annotation: Rozhovor se týká literárních (uměleckých) i společenských témat, především vyhodnocuje autorovu zkušenost s kanadským exilem; sám se přihlašuje...
Article
5
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 50, 11. 12., s. 26
Annotation: Úryvek z románu "Lvíče"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
6
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 1, 1987, č. 3/4, s. 29-30
Annotation: Komentář k soudnímu procesu se členy Jazzové sekce - přirovnáván ke kafkovskému světu.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 3, 4. 2., s. 8
Annotation: Vzpomínkový článek, zejména o českých ochotnících v Torontu.
Article
8
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, listopad/prosinec, s. 5-9
Annotation: Rozhovor s J. Škvoreckým o románu Zbabělci a použitých uměleckých prostředcích.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 33, 13. 8., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [5], 1959, č. [3], červenec/srpen/září, s. 19
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 4, 11. 8., s. 7-8
Annotation: Vzpomínkami podložená polemika o vnímání osvobození Čech sovětskou a americkou armádou.
Article
12
In: Babylonský příběh. Konec nylonového věku. -- s. 148-149
Annotation: S Ediční poznámkou (s. [151]).
Book Chapter
13
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 35, září, s. 50
Annotation: Názor k diskusi o členech Obce, kteří jsou na seznamech agentů StB.
Article
14
In: Synchron. -- Roč. 4, 2005, č. 4, srpen/září, s. 28 + 3. s. obálky
Annotation: Nekrolog; s přetištěním barevného snímku J.Š., Zd. Salivarové a St. Mareše (Sydney, asi 1981).
Article
15
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 2, prosinec, s. 17
Annotation: K otištěné synopsi filmového scénáře Z. Salivarové a J. Š. Irenka v mnohonásobném zrychlení (s. 11-17).
Article
16
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 2, prosinec, s. 17-19
Annotation: O vzniku esejů o detektivkách a původu citátu, použitého v předmluvě k jejich knižnímu vydání; přetištěno z: Bohemian Newsletter. Zpravodaj...
Article
17
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 2, prosinec, s. 20-22
Annotation: Vzpomínka na vznik románu a jeho americké vydání.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 245, 21. 10., příl. Magazín MF Dnes, roč. 12, č. 42, s. 40-46
Annotation: Rozhovor doplněný biograficko-bibliografickou poznámkou o J. Škvoreckém. - Mj. o publicistovi a divadelním kritiku P. Grymovi a překladatelce O....
Article
19
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2004, č. 206, 22. 10., příl. Víkend, č. 43, s. 6-10
Víkend. -- 22. 10. 2004
Annotation: Rozhovor a biograficko-bibliografická poznámka o J. Škvoreckém. Zmíněn J. Zábrana.
Article
20
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 14, 2004, č. 225, 25. 9., s. 17
Annotation: Rozhovor.
Article