By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 2-9
Annotation: Povídka; datováno: 1945.
Article
2
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 1, 1987, č. 3/4, s. 6-8
Annotation: Komentář k aktuální kulturní situaci v Československu - zmíněn zákaz Jazzové sekce a analogie v literatuře. Předneseno ne veřejném shromáždění...
Article
3
In: Domino [samizdat]. -- Č. 2, 1987, srpen, s. [4]-[16]
Annotation: Rozsáhlý komentář ke kulturní situaci v Československu v době normalizace. Autor se zaměřuje především na aktuálně probíhající perzekuci...
Article
4
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [6], 1986, č. 2, s. 18-28
Annotation: Rozhovor se týká literárních (uměleckých) i společenských témat, především vyhodnocuje autorovu zkušenost s kanadským exilem; sám se přihlašuje...
Article
5
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 50, 11. 12., s. 26
Annotation: Úryvek z románu "Lvíče"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
6
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 1, 1987, č. 3/4, s. 29-30
Annotation: Komentář k soudnímu procesu se členy Jazzové sekce - přirovnáván ke kafkovskému světu.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 3, 4. 2., s. 8
Annotation: Vzpomínkový článek, zejména o českých ochotnících v Torontu.
Article
8
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, listopad/prosinec, s. 5-9
Annotation: Rozhovor s J. Škvoreckým o románu Zbabělci a použitých uměleckých prostředcích.
Article
9
10
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [5], 1959, č. [3], červenec/srpen/září, s. 19
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 4, 11. 8., s. 7-8
Annotation: Vzpomínkami podložená polemika o vnímání osvobození Čech sovětskou a americkou armádou.
Article
12
In: Babylonský příběh. Konec nylonového věku. -- s. 148-149
Annotation: S Ediční poznámkou (s. [151]).
Book Chapter
13
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 35, září, s. 50
Annotation: Názor k diskusi o členech Obce, kteří jsou na seznamech agentů StB.
Article
14
In: Synchron. -- Roč. 4, 2005, č. 4, srpen/září, s. 28 + 3. s. obálky
Annotation: Nekrolog; s přetištěním barevného snímku J.Š., Zd. Salivarové a St. Mareše (Sydney, asi 1981).
Article
15
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 2, prosinec, s. 17
Annotation: K otištěné synopsi filmového scénáře Z. Salivarové a J. Š. Irenka v mnohonásobném zrychlení (s. 11-17).
Article
16
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 2, prosinec, s. 17-19
Annotation: O vzniku esejů o detektivkách a původu citátu, použitého v předmluvě k jejich knižnímu vydání; přetištěno z: Bohemian Newsletter. Zpravodaj...
Article
17
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 2, prosinec, s. 20-22
Annotation: Vzpomínka na vznik románu a jeho americké vydání.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 245, 21. 10., příl. Magazín MF Dnes, roč. 12, č. 42, s. 40-46
Annotation: Rozhovor doplněný biograficko-bibliografickou poznámkou o J. Škvoreckém. - Mj. o publicistovi a divadelním kritiku P. Grymovi a překladatelce O....
Article
19
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2004, č. 206, 22. 10., příl. Víkend, č. 43, s. 6-10
Víkend. -- 22. 10. 2004
Annotation: Rozhovor a biograficko-bibliografická poznámka o J. Škvoreckém. Zmíněn J. Zábrana.
Article
20
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 14, 2004, č. 225, 25. 9., s. 17
Annotation: Rozhovor.
Article