By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 25, 31. 1., s. 20
Annotation: Rozhovor; připojena recenze knihy J. Š.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 3, 4. 1., s. 6
Annotation: Medailon publicisty; v rubrice České legendy 20. století.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 88, 14. 4., s. 11
Annotation: O ohlasu díla s citacemi z kritik v Le Figaro a Liberation.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 36, 4. 9., s. 13
Annotation: Nekrolog a vzpomínka J. Slavíčka, komentátora Svobodné Evropy.
Article
5
In: Hradecké noviny. -- ISSN 1210-602X. -- Roč. 8, 1999, č. 7, 9. 1., příl. Víkendové čtení, s. 5
Annotation: Rozhovor o nové knize fejetonů a reportáží.
Article
6
In: Evropa a my. -- ISSN 0862-6804. -- Roč. 1, 1990, č. 19, 8. 8., s. 6
Annotation: Rozhovor s J. Š. jako místopředsedou naší AIEP.
Article
7
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 52, 1985, č. 30, 15. 7., s. 1
Annotation: Příspěvek v seriálu.
Article
8
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 7, 2. 2., s. 15
Annotation: Článek o uvedení filmu s příběhy Ferdy Mravence: Ferda la Fourmi a prvního francouzského překladu knihy s jeho příběhy. Zároveň je k vidění...
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 7, 5. 2., s. 15
Annotation: Článek o francouzském spisovateli B. Duteurtreovi a jeho vztahu k Česku, Praze a M. Kunderovi.
Article
12
online
In: iRozhlas [online]. -- 23. 5. 2014
Annotation: Zpráva o zrestaurování filmové adaptace "Ostře sledované vlaky"; připojen audiozáznam reportáže a videoukázka z filmu.
Article
13
online
In: iRozhlas [online]. -- 8. 5. 2014
Annotation: Zpráva o vydání životopisu A. de Saint-Exupéryho, jehož autorem je český ilustrátor P. Sís.
Article
14
online
In: iRozhlas [online]. -- 14. 4. 2012
Annotation: Článek o uvedení knihy "Konec punku v Helsinkách" na francouzský trh; připojen audiozáznam reportáže.
Article
15
online
In: iRozhlas [online]. -- 3. 4. 2014
Annotation: Článek o zájmu francouzských čtenářů o Kunderův román "Slavnost bezvýznamnosti"; připojen audiozáznam reportáže.
Article
16
online
In: iRozhlas [online]. -- 10. 10. 2013
Annotation: Článek o Nobelově ceně 2013, o M. Kunderovi, který patří mezi favority, a J. Seifertovi, který cenu získal v roce 1984; připojen audiozáznam...
Article
17
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 19, 2008, č. 43, 23. 10., s. 30-33
Annotation: Komentáře ke kauze M. Kundery.
Article