By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 2, listopad 1956, s. 390-393
Annotation: Úvaha o specifických kvalitách poezie pro děti (a jejich současném nedostatku), s příklady z díla J. V. Sládka.
Article
2
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 17, 1982, č. 5, s. 2-6
Annotation: Projev na sjezdu: Svaz československých spisovatelů (Praha, březen 1982) o současné situaci obou národních literatur ČSSR a jejich vzájemném...
Article
3
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 19, 1984, č. 7, s. 19-25
Annotation: O současném českém a slovenském románu; mj. O: Fuks Ladislav, Vévodkyně a kuchařka; Pluhař Zdeněk, V šest večer v Astorii; Stýblová Valja,...
Article
4
5
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 22, 1987, č. 5, s. 4-11
Annotation: Studie; o vztahu F. X. Š. a jeho díla ke Slovensku.
Article
6
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 23, 1988, č. 10, s. 17
Annotation: Poznámka k otištění slovenského překladu článku: Novomeský Ladislav, "...takový Teige", Literární noviny 19, 1967, č. 22.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 31, 1984, č. 6, s. 564-566
Annotation: Recenze knihy o: Václavek Bedřich.
Article
8
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 1, s. 12-15
Annotation: Studie o konfrontaci slovenské literatury s českou a světovou literaturou.
Article
9
In: Universum. -- ISSN 0042-0417. -- Roč. 1, 1966, č. 2, s. 17-21
Annotation: Článek.
Article
10
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 97, 1981, č. 7, s. 33-39
Annotation: Článek k 70. narozeninám J. T. 5. 7.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 8, říjen, s. 451-460
Annotation: Z českých básníků především o tvorbě pro děti: Hrubín František, Nezval Vítězslav, Halas František, Florian Miroslav.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 4, duben, s. 76-77
Annotation: Úvaha o úkolech současné literární kritiky ve světle stranických sjezdů.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1982, č. 24, 9. 6., s. 3
Annotation: O úloze literární kritiky v oblasti česko-slovenských literárních vztahů; přetištěno z literární přílohy bratislavského Nového slova Nedel'a.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 9, listopad, s. 37-41
Annotation: Stať o vztahu kritiky a vývojového procesu literatury obecně a v současnosti zvlášť.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 65, 1984, č. 282, 28. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor o 5. setkání českých a slovenských literárních kritiků v Bratislavě (věnováno bylo poezii).
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 9, listopad, s. 55-59
Annotation: Úvodní vystoupení na konferenci o české a slovenské poezii (Bratislava, 31. 10.-1. 11. 1984); otištěno k 60. narozeninám S. Š. (nar. 28. 11....
Article
18
by Šmatlák, Stanislav, 1925-2008 jn20000620363{{{}}}}
Published Bratislava : Literárne informačné centrum, 2007
Annotation: Mj. s kapitolou: Slovensko-české literárne vzťahy v druhej polovici 19. storočia (s. 161-184, s podkapitolami: Oživenie česko-slovenskej literárnej...
Book
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 156, 5. 7., s. 5
Annotation: O slovenské literární tvorbě v současném kulturně politickém kontextu.
Article
20