By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 3, červen, s. 446-449
Annotation: Referát o průběhu konference, kde zazněly mj. příspěvky níže uvedených autorů či o níže uvedených osobnostech.
Article
2
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 7, 2015, č. 1, s. 66-88
Annotation: Studie se zabývá zobrazením Prahy ve Weilových románech "Život s hvězdou" a "Na střeše je Mendelssohn".
Article
3
by Šolić, Mirna xx0200783{{{}}}}
Published Olomouc : Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2015.
Annotation: Monografie se zabývá přehodnocováním tradiční narativní struktury cestopisu v literárním díle Karla Čapka, významem tématu cesty v jeho fikci...
Book
4
Annotation: Kolektivní monografie rozdělená na část teoretickou a analytickou, v níž jsou analyzována díla české (viz rozpis) a světové literatury z hlediska...
Book