By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 12, prosinec, s. 5
Annotation: Článek o francouzských prózách P. Haka.
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 23, 2012, č. 2, s. 204-208
Annotation: Studie o francouzských prózách autora českého původu.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 1, s. 93
Annotation: Informativní článek o vydání francouzské comicsové adaptace Hrabalovy knihy.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 12, 17. 3., s. 15
Annotation: Rozhovor s členkou výboru Obce překladatelů a šéfredaktorkou internetového literárního časopisu.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 5, s. 74
Annotation: Glosa ke kritickým ohlasům ve Francii.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 81, 5. 4., s. 20
Annotation: Přehledový článek v rubrice Literatura ve Francii obsahující mj. zprávu o zahájení vydání francouzských Spisů Ladislava Klímy a recenzi 1....
Article
9
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 8, 2009, č. 6, 23. 3., s. 9
Annotation: Rozhovor redakce u příležitosti vyd. překladu Echenozova románu; též o připravovaném vyd. posledního autorova románu Běžet, inspirovaného...
Article
10
In: Běhat. -- s. 97-102
Annotation: Doslov k románu inspirovanému životem E. Zátopka.
Book Chapter
11
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 4, 2010, č. 11/12, s. 8-9
Annotation: Příspěvek mapuje deset let existence elektronického časopisu.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 7, 2011, č. 3, 2. 2., s. 7
Annotation: Přehledový článek.
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 42, 15. 10., s. 5
Annotation: Mj. o českých překladech jeho děl.
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 11, 14. 3., s. 28
Annotation: Recenze románu autora - původem Čecha; v rubrice Knihy.
Article
15
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 6, 2007, č. 15/16, 20. 8., s. 7
Annotation: Úvaha o řešení překladatelských "oříšků"; - s poznámkou o J. Šotolové (s fot.).
Article
16
17
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 3, 2007, č. 9, září, s. 41-47
Annotation: Kritika překladu.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 8, 15. 4., s. 3
Annotation: Otázka se týká zpoplatnění přístupu na www.iliteratura.cz, ke kterému musela redakce přistoupit poté, co neobdržela grant od MK.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 45, 6. 11., s. 7
Annotation: Úvaha o výuce literatury ve škole.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 16, 20. 1., s. 8
Annotation: Rozhovor o jí vedeném internetovém serveru a překladatelské práci.
Article