By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 35, září, s. 66-67
Annotation: O výstavě k výročí narození V. Holana uspořádané v letohrádku Hvězda.
Article
2
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 10, 2000, č. 36, 12. 2., s. 13
Annotation: Recenzní glosa.
Article
3
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 91, 1999, č. 99, 28. 4., s. 7
Annotation: Referát o konferenci o pohádkách, kterou připravila Obec spisovatelů, Česká sekce IBBY a Městská knihovna v Praze.
Article
4
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 10, s. 60
Annotation: Zamyšlení nad památkou J. Seiferta a V. Holana.
Article
5
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., příl. Zlatý máj, s. 102-109
Annotation: Soubor úvah o vydávání a tvorbě dětských knih, k jednotlivým textům jsou připojeny biografické poznámky o autorech.
Article