By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Sborník příspěvků z pracovního setkání členů 9. programu rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy „Literatura a umění v mezikulturních...
Book
2
Annotation: Kolektivní monografie přináší studie k tématům kulturně a literárně konstruované identity, utopie a jejích podob v umění a kultuře a k literárnímu...
Book
3
Annotation: Kolektivní monografie se zaobírá symbolickým místem sportu v evropské kultuře posledních pěti století, přičemž se zvláště soustředí na...
Book