By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 274, 26. 11., s. 12
Annotation: Článek o komiksovém časopisu Čtyřlístek u příležitosti křtu knihy "Čtyřlístek: První půlstoletí v Třeskoprskách", mj. zmíněny i jiné...
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 99, 28. 4., s. 13
Annotation: Zpráva o vydání alba "Ať žije Spejbl!" u příležitosti stého výročí této loutky. Divadlo Spejbla a Hurvínka také chystá premiéru hry "Hotel...
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 227, 29. 9., s. 13
Annotation: Článek o historii loutkového divadla v Lounech, kterému je věnována výstava v tamním muzeu.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 94, 23. 4., s. 12-13
Annotation: Článek o pokusu vytvořit rekord v délce veřejného a online autorského čtení ve Vinohradském pivovaru v Praze (23. 4. 2019). Jedná se o čtení...
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 224, 26. 9., s. 12
Annotation: Článek o J. Větrovcovi, jemuž nyní vychází životopis od autorů M. Graclíka a V. Nekvapila.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 39, 16. 2., s. 12-13
Annotation: Článek o novém archeologickém nálezu starogermánských run na zvířecím žebru vykopaném v lokalitě Lány u Břeclavi spolu s keramikou pražského...
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 173, 29. 7., s. 12-13
Annotation: Zpráva o výstavě ilustrací J. Šalamouna (do 30. 9. 2021).
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 151, 1. 7., s. 11
Annotation: Článek o výstavě "Příběh Lipnické bible", která probíhá na hradě v Lipnici nad Sázavou (do 30. 8. 2021).
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 145, 24. 6., s. 12
Annotation: Článek o výstavě starých rukopisů v literárním muzeu Krajské knihovny v Pardubicích na Příhrádku. Knihy pocházejí ze sbírek Regionálního...
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 109, 13. 5., s. 12-13
Annotation: Článek o interaktivní expozici "Svět pohádek Boženy Němcové" v obchodním domě Kotva v Praze (přístupná do konce roku 2021).
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 119, 25. 5., s. 12-13
Annotation: Článek o dokončení restaurování dvaceti jedna knižních exemplářů z doby gotiky, baroka a renesance.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 104, 6. 5., s. 12
Annotation: Článek o nové expozici "Spejblova ceSTOvka" v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi (do 9. 5. 2022).
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 221, 23. 9., s. 12
Annotation: Článek o výstavě "Devadesátka! No a co?", která je věnována J. Suchému (do 24. 10. 2021).
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 151, 30. 6., s. 12
Annotation: Článek o 69. ročníku festivalu "Loutkářská Chrudim" (30. 6. - 6. 7. 2020), která bude kvůli pandemii bez zahraničních hostů.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 244, 18. 10., s. 18
Annotation: Zpráva o výstavě celoživotní loutkářské tvorby manželů Vítkových v Moravském zemském muzeu v Brně s názvem Jeden život.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 2, 3. 1., s. 12
Annotation: Článek o debutu básníka M. Mareše.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 17, 20. 1., s. 12
Annotation: Medailon spisovatele F. Šrámka, který obsahuje nějakou tiskařskou chybu, na kterou mají čtenáři přijít.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 142, 20. 6., s. 20
Annotation: Zpráva o výstavě obrázků O. Sekory v paláci Koruna v Praze. Převládají obrázky Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 132, 8. 6., s. 12-13
Annotation: Článek představuje mezinárodní loutkový festival Mateřinka a přibližuje podobu jeho 24. ročníku.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 50, 28. 2., s. 12
Annotation: Reportáž ze křtu knížek M. Mareše.
Article